Bemutatkozás - Tanoda

A Tanoda célja a hozzánk járó gyermekek iskolai sikereinek erősítése, jobb tanulmányi eredményre való törekvés, pozitív minta mutatás, mivel a kollégiumban tanító pedagógusok között roma származásúak is vannak.

Távolabbi cél, hogy az idejáró gyermekek között egyre többen fejezzék be sikeresen az általános iskolát, váljanak jogosulttá ösztöndíj támogatásokra, és érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább.

Pedagógiai cél, hogy kiscsoportokban a gyermekre minél több időt szánva, egyéni fejlesztéssel segítse pótolni a lemaradásokat, illetve tantárgy-specifikusan készüljenek fel a következő héten várható tananyag elsajátítására a fiatalok.

A Tanodában tanító pedagógusok folyamatosan értékelik és dicsérik a gyermekek munkáját, ezáltal is segítve a tanuláshoz való sikeres hozzáállást.

Kedden Ifjúsági Klubot működtetünk, amelynek programja a személyiségfejlesztés, önismeret –identitás-erősítés területeire fókuszál – vezetője szintén roma származású pedagógus.

Szerdán komplex művészeti nevelés folyik ugyanezen a helyszínen, ahol a gyermekek manuális kézügyességet fejlesztő foglalkozások vannak, valamint szerepet játszik a cigány irodalom, mese és zenevilággal való foglalkozás.

Célunk, hogy a gyermekeket és a szülőket közösen segítsük abban, hogy minél eredményesebben tudjanak tanulni a nevelési, oktatási intézményekben.

A program sikeres, a családdal való együttműködés jó, több szülő szombatonként elkíséri a gyermekét, találkozik a pedagógusokkal, érdeklődik a gyermek teljesítménye iránt.

Fényképek