1. Tanoda program

1. HEFOP-2.1.4-P.-2004-06-0006/1.0 sz. pályázati program - Tanoda a fiatalok esélyeinek javítása érdekében

 

Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2005. február 01. - 2005.december 31.

Támogatás összege: 17.323.400,-Ft.

Összefoglaló a projektről:

Tanoda a fiatalok esélyeinek javításáért projekt a hátrányos helyzetű fiatalok számára biztosított olyan segítő foglalkozásokat, ahol az egyénre szabott fejlesztési tervek, és a mentori program segítségével a gyermekek és fiatalok egyéni fejlesztésben részesültek a projekt teljes időszaka alatt, valamint lehetőséget teremtett a szülőkkel közösen megszervezésre kerülő közös programokon való részvételre.

Oktatás:

A februárban kezdődő programot meghirdettük a gyermekek, a szülők felé. Konzorciumi partnereink segítettek a gyerekek és fiatalok tájékoztatásában.  Felhívást jelentettünk meg a bátonyterenyei Hírvivőben, és levélben is, tájékoztattuk a kistérség valamennyi oktatási intézményét is. A folyamatos beiratkozásokat követően, szülői értekezletet tartottunk, ahol informáltuk a szülőket a Tanoda program céljáról, a rendelkezésünkre álló lehetőségekről, és felkínáltuk együttműködésünket a szülők és a gyerekek felé.

Beiratkozási nyomtatványt készítettünk, ahol a szülők engedélyezték gyermekük részvételét a programban. Közben a pedagógusok elkészítették a felmérő lapokat, és megkezdődtek a mérések.  Ezt követően szakmai értekezletet tartottunk, ahol közösen gyerekenként kiértékelésre kerültek az eredmények. Az új gyerekek esetében nagyon komoly lemaradásokat mértünk.  Így a stáb úgy döntött, hogy mindenki egyénre szabott órarendet kap, és a felmérés eredményeinek figyelembevételével kezdődik meg a segítő munka.

Erről a tényről szintén tájékoztattuk a szülőket, és kértük együttműködésüket abban, hogy gyermekük időben és felszerelésével együtt jöjjön el a foglalkozásokra.

Volt olyan gyerekünk, aki jelenleg felső tagozatba jár, de több tantárgyból is harmadikos, negyedikes szinten van.  A gyerekek nagy többsége a felmérést követően 3-4 tantárgyból is minimum két osztállyal lejjebb kezdte el újra elsajátítani azokat az alapismereteket, melyekre a későbbiekben rá majd lehet építeni, a pótlásokat követően.

Természetesen a Tanodában jártak olyan tehetséges fiatalok, akik már középiskolában tanulnak, illetve felső tagozatosként egy, kettő tantárgyból nagyon jó eredményt értek el.  Ők is személyre szabott fejlesztési programhoz tudtak kapcsolódni.

Elmondhatjuk, hogy a gyerekek és fiatalok nagyon megszerették a Tanodát, szívesen jöttek, nem okozott gondot számukra a mindennapos bejárás. Még szombati napokon is dolgoztunk, magas részvételi szám mellett.

Nem voltak fegyelmezési, és magatartásbeli gondjaink.  Elértük azt, hogy hozzánk mindenki tanulni jött, és ez természetessé vált a mindennapi munkában.

Havonta egy alkalommal mindenki ellenőrzőjét átnéztük, illetve a mentorok folyamatosan jelezték, ha valamelyik gyermeknél, fiatalnál nehézség lépett fel, és közbe kellett még plusz órákkal is segíteni. Volt olyan gyerekünk, akivel egyedül kellett foglalkozni, de mi ezt a lehetőséget is tudtuk számára biztosítani.

Általában egy pedagógusnál három, négy gyermek volt egyszerre.

Sajnos az idő, ami a projektben rendelkezésre állt, nem volt elegendő ahhoz, hogy megfelelő mérésekkel tudjuk alátámasztani a változásokat. Volt olyan gyerek, aki valamiből előtte is kettest kapott, de az „kegyelem jegy „volt, most pedig már elindult a megértés folyamata, és így sokkal stabilabb, biztosabb lett a tudása.

Fő célkitűzésünk volt, hogy a fiatalok szívesen jöjjenek, szeressék meg a tanulást, fogadják el a pedagógusokat, alakuljanak ki új kapcsolatok, és erősödjön a gyerekek önmagukba, vetett hite. Tudjunk kapcsolatot kiépíteni a szülőkkel, és számíthassunk egymásra a közös munkában. Ezeket a konkrét célkitűzéseket maradéktalanul sikerült teljesítenünk.

(Sajnálatosnak tartjuk, hogy a jelenlegi Tanoda pályázat a tehetséggondozást helyezte csak előtérbe, és maximálta a résztvevő gyerekek létszámát is az új programban. (nem a folyamat továbbvitelére kaptunk támogatást, hanem az új program által megfogalmazott célkitűzésekre kellett benyújtanunk az új projektet, hogy a továbbiakban is segítsük a hozzánk járó fiatalokat. ) Legnagyobb gondnak érezzük, hogy az alsó tagozatos gyerekek így kikerülnek a rendszerből, ahol pedig a legfontosabb dolog a biztos alapok, elsajátítása lenne, és mi ezt az alapozó munkát nagyon komolyan elkezdtük elvégezni. A közoktatás rendszere nem tudja a gyerekeknél ezt megfelelő pedagógiai módszerrel, és kiscsoportos munkával elősegíteni. Tapasztalatunk az, hogy sok képzés, továbbképzés van, ami akkor nagyon tetszik a jelenlévő pedagógusnak, de mikor visszamegy az iskolába, elfelejti alkalmazni a tanultakat. Sok esetben képtelen a megújulásra, és bár tudja, hogy amit tesz az nem hatékony, de a megrögzött rossz, módszertannak dolgozik tovább. )   Amíg ebben a kérdésben nem lesz változás az iskolákban, addig a gyerekeknek szüksége van a Tanoda módszer adta lehetőségek igénybevételére.

Nyári és szabadidős tevékenységek a Tanodában rendkívül sokszínűre sikerültek. Minden korosztály megtalálta a számára „jó” programlehetőséget.

Így a Tanodában fogadtuk a nyár folyamán három alkalommal azokat a megyéből elszármazott és jelenleg is itt élő híres embereket, akikkel a gyerekek és szülők, pedagógusok kötetlen formában elbeszélgethettek.  Vendégünk volt Dr. Ürmös Andor, Vári Zsolt, Jónás Judit, Vári Zsolt, Horváth Kálmán, Mezei István.

A szintén ebben a programsorozatban találkozhattak roma származású pedagógusokkal, festőkkel, zenészekkel, valamint olyan egyetemista, főiskolás fiatalokkal, akik jelenleg még tanulnak.  Ebben a körben Szabó Győzőné biológia technika szakos tanár, kolompár Gyula középiskolai matematika tanár,  Szomora Jánosné szociális munkás, Szomora András főiskolai hallgató, Horváth Zoltán, és Rátóti Károly egyetemi hallgatók.   A művészek közül Balogh Balázs András, Oláh Lajos, festőművészek, valamint Klajbán János zenész.

A nyári időszakban mindennapos programmal vártuk a fiatalokat, melyből természetesen a tanulás sem hiányzott.

Augusztus hónapban még pótvizsgára felkészítő tanfolyamot is tartottunk. Salgótarjánból is volt gyerek, aki lejárt a foglalkozásokra. A Tanodában járó gyerekek közül nem bukott meg senki az általános iskolában.

Bebarangolták a környéket, sportprogramokon, kisebb kirándulásokon vettek részt, valamint jártak a Salgótarjáni Bányamúzeumban. Részt vettek rendőrségi és tűzoltó-bemutatón, és egész napos Gyermeknapi programon Szorospatakon a Dáté Gyógyászati Panzióban. Három nagy kirándulást szerveztünk. Egy budapestit, ahol jártak a Csodák Palotájában, a Tropicariumban, és közösen ebédeltek a MC Donaldsben.

Három alkalommal voltunk strandon. Ebből kétszer Egerben, és egyszer Pásztón.

A kapott támogatásból sikerült sportszereket, labdákat, társasjátékokat vásárolnunk, valamint egy csocsót, és egy kis rex asztalt is. Így ha rosszabb volt az idő, a gyerekek akkor sem unatkoztak.

Egész nyáron működtek a művészeti csoportok. Kézműves foglalkozások, színjátszószakkör, valamint informatikai és önismereti csoport is várta a fiatalokat. Rendszeresen voltak filmvetítések, amit zárt körben néztek meg a gyerekek.

Az ünnepkörökhöz kapcsolódva a tanoda is megtartotta rendezvényeit. Mindig meghívtuk a szülőket, így lehetőség volt egy kötetlen együttlétre a pedagógusokkal, mentorokkal közösen.

A Karácsonyi ünnepségen olyan sokan voltunk, hogy a Tanoda összes széke kevésnek bizonyult.

Sikerült még az Országházba is részt venni a Roma Gyerekek Karácsonyi ünnepségén is.

A Tanodában minden olyan lehetőség biztosított volt, mely a tehetséggondozás

lehetőségét is segítette. Különböző szabadidős foglalkozások, művészeti csoportok, szülőkkel szervezett közös programok szervezésével biztosítottuk a hozzánk járó gyereke és fiatalok személyközpontú nevelését, oktatását.

A Tanoda program népszerűvé vált a gyerekek körében. Szívesen vettek és vesznek részt a mindennapi munkában, és örömmel jöttek a „délutáni iskolába”.

Szakmai stáb:

Sikerült egy olyan szakmai stábot kialakítani, akik elkötelezettek a gyerek iránt. Több roma származású fiatal főiskolás, egyetemista is segíti a munkát, akik személyes példájukkal is támogatják a Tanoda program célkitűzéseinek teljesülését.

A projekt a pályázati program alapján zajlott. Minden egyes betervezett programrészt sikerült megvalósítanunk, a finanszírozási problémák ellenére is.

A mérföldkövekben kitűzött célokat teljesítettük.

Mint civil szervezet nagymértékben támogattuk a projekt megvalósításával a Tanodában dolgozó pedagógus és művészeti csoportokat vezető kollégák segítségével az integrált nevelés elfogadását. A Tanodában járnak olyan fiatalok is, akik nem roma származásúak.

Mi azt a modellt követtük, hogy együtt vagyunk romák és nem romák a napi munkában. Hitelessé tettük, hogy a gyerekek együtt dolgozva is fejlődnek, minden ellenkező híreszteléssel szemben. Sőt barátságok köttetnek, mert nálunk nem probléma az, ami az iskolában úgymond gondként jelentkezik.

Pedagógusképzések, szakmai anyagok biztosítása:

Folyamatosan tartottunk pedagógusképzéseket, konzultációkat, annak érdekében, hogy a pedagógusok megismerjék, elfogadják a Tanoda módszerét. Célunk volt az, hogy minél több pedagógus, iskolaigazgató forduljon meg a Tanodában, és értse meg, hogy a Tanoda, mint integrációt segítő eszköz van jelen a településen.

Örülünk annak, hogy tovább dolgozhatunk, de szeretnénk elérni, hogy az alsó tagozatos gyerekek is helyet kapjanak abban a munkában, amit már elkezdtünk. Nem szeretnénk „elhagyni” azokat a gyerekeket, akiknek szinte második otthona lett a Tanoda.