2. Tanoda program

2. HEFOP-2. 1. 4 -05/1.-2005-09-0051/1. 0 sz. pályázati program - Tanoda a fiatalok esélyeinek javítása érdekében

Támogatás összege: 18.719.000,-Ft

Összefoglaló a projektről:

A projekt célcsoportja számára lehetőség biztosítása a közös tanulásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint a családdal történő együttműködés kialakítása érdekében közös programok szervezése.

Így egyénre szabott képesség, és készségfejlesztés, Tehetséggondozás, Pályaorientáció, Önismereti tréningek, Kommunikációs képességet fejlesztő foglalkozások tartása, Kézműves műhely működtetése, Információs szolgáltatások megismertetése a számítástechnikai eszközök segítségével. A fiatalok használják a számítógép, és az Internet által nyújtott szolgáltatásokat.

Sporttevékenységek segítségével segítsük a szabadidő hasznos eltöltését. Nyújtsunk lehetőséget szakemberekkel történő konzultációra a Tanoda program bemutatására.

Fogadjunk hospitációra fiatalokat, ismertessük meg, és szeretessük meg velük a Tanoda modellt.

Segítsük a hozzánk járó fiatalok kapcsolati rendszerének a bővítését.

A fenti célkitűzésekkel kezdtük meg programunk megvalósítását.

Mivel mi egy olyan Tanoda vagyunk., ahol már az előző pályázat kapcsán is működtünk, így nekünk az első időszakban komoly nehézségekkel kellett szembenéznünk.

A jelenlegi pályázat nem támogatta az alsó tagozatos gyermekek tehetséggondozását, képességfejlesztését. Mivel nekünk sok gyermekünk volt az előző programunk kapcsán, aki hozzánk jártak, így bizony szembe kellett azzal néznünk, mivel egyéb nagyobb forrással nem rendelkeztünk, hogy az alsó tagozatos gyermekek további fejlesztését nem tudjuk vállalni.

Mivel azonban voltak a programunknak olyan elemi, amihez tudtak kapcsolódni, így a szülőkkel történő megbeszélés után viszont a program teljes időszak alatt tudtuk fogadni a gyerekeket.

A programunk a Tanodai beiratkozással kezdődött. A szőlői hozzájárulások, a jelentkezési lapok kitöltése után megkezdődtek az órarend összeállításának munkálatai.

A konzorciumi partnerekkel, és a pedagógusokkal közösen történt egy megbeszélés, ahol az iskolák órarendjét- és a Tanodai órarend összefésülését végeztük el.

Ezt követően valamennyi gyermek kézbe kapta az órarendet, és azoknak a pedagógusoknak a nevét, elérhetőségét, akikhez beosztásra került. Ezt követően sor került egy személyes találkozóra a gyerek, és a tanár között. Itt kerültek megbeszélésre a legfontosabb tudnivalók.  Itt lehetett az esetleges változásokról az órarend kapcsán is megbeszélést folytatni.

A fiatalokkal történő közös munka megkezdése után az adatfelvételi lapok kitöltésére, és a felmérők megíratására került sor, melyet a Tanoda pedagógusai előkészítettek.

A felmérők elkészülte után pedagógus összejövetelre került sor, ahol értékeltük a gyermekek munkáját.

Mivel a Tanoda 2006. január elsejétől indult, így a pályaválasztási programot képviselő pedagógusnak is egyből volt feladata. Látogatást szervezett a környező iskolákba, illetve egyéni elbeszélgetések történtek a nyolcadikos fiatalokkal.

Az órarend alapján a munka megkezdődött, és zökkenőmentesen haladt, mivel minden kolléga tisztában volt a feladatával. Szerződéseik elkészültek.

Nehezítette a dolgot, hogy a Tanoda program bár elindult, de a szerződés aláírására csak 2006. június 28-án került sor. Pénzt 2006. szeptember 8-án kaptunk először.

4. 679.750,-Ft értékben.  Így a szövetség anyagi tartalékait teljes egészében felhasználta, és ráadásul egyáltalán nem tudott fizetni semmilyen szakmai szolgáltatási díjat a pedagógusok részére.  Ez nehéz időszak volt.  Szerencsénk volt, hogy a pedagógusok tudták, hogy meg fogják kapni az elvégzett munkáért a fizetést, és senki nem állt fel, hogy nem foglalkozik tovább a gyerekekkel.

Az első PEJ benyújtása október 27-én került sor. Ezután kaptunk 7. 085.106,- Ft-ot, és az óta 2007. április 25-én benyújtott elszámolásunk mind a mai napig nem került kifizetésre.  Nem érthető a számunkra, hiszen az elfogadott számlákat nem értjük, hogy miért nem lehetett kifizetni, mint az EQUAL programban, és miért kell 60 napra felfüggeszteni a kifizetéseket? Ez egyáltalán nem pályázóbarát intézkedés, viszont számunkra a feladatok teljesítése az adott, tehát a felelőségünk igen nagy egy projekt megvalósítása során.   Ebben a helyzetben dolgoztuk végig a projekt teljes időszakát.

A projekt az ütemtervnek megfelelően haladt, a konzorciumi partnerek a konzorciumi szerződésben lévő feladataikat teljesítették. A gyermekkel történő foglalkozások, a szabadidős tevékenységek, a kézműves műhely foglalkozásai is rendben megtartásra kerültek.

Konzultációs megbeszélésre került sor a pétervásárai és a legéndi Tanoda program munkatársaival, akik tapasztalat cserére jöttek el hozzánk.

Ugyanígy jártak nálunk Tiszabura településről, ahol az egész képviselőtestületet, és az iskola pedagógusait fogadtuk gyerekekkel együtt a Tanodában.

Fogadtunk a szécsényi kistérségből gyakornokokat a Nemzeti Gyermekszegénységi program kapcsán. Az iskoláknál dolgozó mentorok kerültek beosztásra a Tanodába, akik szívesen jöttek hozzánk, és vettek részt a munkában.

Segítettük az Alternatív Családi napközi beindítását Sóshartyán településen, ahová az összes Tanoda dokumentációt biztosítottuk. A Tanoda program pedagógiai vezetője jelenleg is segíti ott ezt a munkát elindítani, és megszervezni.

A szövetség elnöke járt Szátokon, ahol megtekintette a Tanodát, és több alkalommal konzultált az ott lévő segítőkkel.

Az Európai Unió delegációját Szira Judit, és Daróczi Gábor kísérte el hozzánk, akik egy délutánt töltöttek a Tanodában. Végiglátogatták a foglalkozásokat, és beszéltek tanárokkal, gyerekekkel egyaránt.

A Közösségfejlesztők Országos Egyesülete nemzetközi delegációt kísért a Tanodába, ahol jó tapasztalatokkal távoztak a jelenlévők.

A nyári időszakban mind a két nyáron tartottunk külön nyári szabadidős programokkal foglalkozásokat, melyek a fiatalok szívesen látogattak. Így sok gyerek eljutott egy kicsit nyársalni, uszodába, kirándulásra.  A tavalyi évben meghívást kaptunk Zánkára is, ahol a gyermekek és két kísérő pedagógus részt vettek az ott megrendezésre kerülő programokon.

A program időszakaiban voltak teke, biliárd, sakk, labdajátékok, csocsó bajnokság kerültek megrendezésre. Számtalan társasjáték várta a fiatalokat, mely a fejlesztés egyik jó eszközének bizonyult. (Szabályok ismerete, betartása, számkörben történő mozgás, logika fejlesztése)

Az év végi felmérések megtörténtek, a bizonyítványok kézbevétele után a szülőkkel közösen tanévzáró értekezlet megtartására került sor, ahol a legjobb diákok tárgy, és könyvjutalomban részesültek.

Mindkét nyáron szerveztünk, és tartottunk pótvizsgára felkészítőt is. Külön órarend alapján, ahová fogadtuk az egyébként nem Tanodás fiatalokat is, annak érdekében, hogy a városban minimális legyen az évismétlők száma, illetve, hogy a gyerekek megismerkedjenek a Tanoda program adta lehetőségekkel.

A Tanoda záró konferenciájára meghívót kapott a bátonyterenyei , a szécsényi kistérség valamennyi önkormányzata,  iskolája, a konzorciumi partnerek, a gyerekek, és szüleik, valamint a minisztérium.  Természetesen a konzorciumi partnerek, és a Tanoda szakmai stábja is.