Csiszolandó értékeink

  1. TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0084. sz. pályázati program – CSISZOLANDÓ ÉRTÉKEINK


Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2010. május 01. - 2011. augusztus 31.

Támogatás összege: 84.725.181,-Ft

Összefoglaló a projektről:

Programunk célkitűzése a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok( különösen a roma lakosság) számára a közművelődési programokhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása, a programokba történő bekapcsolódás, és az aktív részvétel. Közösségformáló együttlétek szervezése, ifjúsági, és családi programok, demokratikus jogok gyakorlását segítő kompetenciák fejlesztése.

A projekt előkészítő munkálatok már május hónapban megkezdődtek. Összeállításra került egy kérdőív, melyet a célcsoportok tagjai számára állítottunk össze.

Tárgyalásokat folytattunk a helyi munkaügyi kirendeltség vezetőjével, annak helyettesével, hogy induló programunkat népszerűsítsék.

Segítséget kértünk, és kaptunk Bátonyterenye város közfoglalkoztatását végző munkaszervezettől, hogy találkozhassunk olyan fiatalokkal, és egyéb korosztály képviselőivel, akik közfoglalkoztatási munkavégzése lejárt, elhelyezkedni nem tudtak, de érdeklődőek voltak különböző szakköri, és egyéb szociális kompetencia területet érintő képzési programokon való részvételre.

A szervezetnek van egy Tanoda programja- ott a szülőkkel való kapcsolati rendszert kihasználva, jutattunk el információkat a programról, és a közösségi házban szerveztünk tájékoztatókat 30 fős csoportok részvételével.

Az emberek érdeklődése- a kérdőívek kitöltését követően nagyon intenzív volt. Egymásnak adták a kilincset, mindenki be akart iratkozni, és nem csak egy területre, hanem többféle tevékenységben is részt akart venni. A nagy létszámú jelentkezés után- a szakmai team úgy döntött, hogy minél több ember számára biztosít lehetőséget a részvételre.

B komponens: képzőművészeti foglalkozást 2010. július 01-jével indítottuk el. A szakköri tevékenységben résztvevők számára előkészítettük a szerződéseket, mert havi 10.000,-Ft-os ösztöndíj-támogatásban részesülnek. A szakköri munkában 20 fő vesz részt. A foglalkozások heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, heti 3 órás időtartamban.

Gyöngyfűzés szakkörben szintén 20 fővel dolgozunk együtt, heti egy alkalommal 3 órás időtartamban. Szerződéseket 2010. július 01-sejével megkötöttük. Havi 10.000,-Ft-os ösztöndíj-támogatásban részesülnek a résztvevők.

Kosárfonás: 20 fő vesz részt. Szerződéseket megkötöttük 2010. július 01-sejével kezdődően. Havi 10.000,-Ft-os ösztöndíj-támogatást kapnak a résztvevők. Heti 3 óra időtartamban dolgoznak együtt az oktatóval.

A Csuhé- lakástextil szakkör szintén 2010. július 01-sejével indult el. 20 fő vesz rész heti egy alkalommal 3 órás időtartamban. Ösztöndíj-támogatás összege: Havi 10.000,-Ft.

B komponens keretén belül kerül megvalósításra 3 x 20 fős csoportban a szociális kompetencia fejlesztés.

A szociális kompetencia fejlesztés havi rendszerességgel 30 óra időtartamban kerül megtartásra- előre tervezett órarend alapján tréning formájában.   A résztvevők havi 15.000,-Ft-os ösztöndíj-támogatásban részesülnek. Szerződésük elkészült. Szerződéskötés időpontja 2010. június 01.

E komponens keretében 3 alkalommal történt a roma kultúra és hagyományok megismertetésére sor.

Első alkalommal a közösségi ház kertjében valamennyi résztvevőt, és családtagot vártunk egy zenés délutánra, ahol cigányzenekart láttunk vendégül.

Második alkalommal az IGLICE táncegyüttes tagjainak előadását, és bemutatóját tekintették meg a résztvevők.

Harmadik alkalommal egy előadáson vettek részt, melynek témája roma kultúra és hagyományok, Vándorlás.

Szintén az "E" komponens keretében 30 fő számára Bogácson tartottunk 7 napos tábort, melynek témája a házasságra, és párválasztásra való felkészülés volt. A tábor különlegessége volt, hogy a szabadprogramok keretében kézműves foglalkozások zajlottak a témakörhöz illeszkedően.

Szintén az "E" komponens keretében kezdtük meg a táncfoglalkozások megtartását két csoportban, heti 4 óra időtartamban. Egy csoport egyszerre 2 órát tölt el tánctanulással, mozgásfejlesztéssel. Nagy sikernek tartjuk, hogy fiatalok, és idősebbek egyaránt részt vesznek a foglalkozásokon.

Egyéb megvalósításra került elemek: A közösségi ház nyílászáróinak cseréje megtörtént.

A szakkörökhöz szükséges eszközök egy része megvásárlásra került.

10 db számítógép konfiguráció beszerzése, 1 db lap top megvásárlása, 1 db projektor megvásárlása, sörpad készletek, vetítővászon megvétele, irodabútor( 30 db szék, 5 db asztal beszerzése, megtörtént.)

Elkészültek a nyilvánosság biztosítására a táblák.

Hírt adtunk a programról a Bátonyterenyei Hírvivőben, beszámoltunk a programról Bátonyterenye Város képviselőtestületének ülésén.

Jelenleg előkészítés alatt vannak a jogvédelmi tevékenységek indításának ügyei.

A szerződéseket a résztvevőkkel 2010. december 31-ig kötöttük meg az első időszakra vonatkozóan. Minden területen sor került egy belső vizsgára is, melyet a szakkörökben tanulók nagyon jól teljesítettek, valamit a szociális kompetencia fejlesztésben résztvevők is sikeresen vettek.

Az új csoportokkal 2011. január 1-jével kötöttük meg a szerződéseket. Nagyon jó híre van a programnak a városban, valamint sajnos a közfoglalkoztatásban résztvevők köre is jelentősen szűkült, mind létszámban, mind óraszámban, így 400 fő jelentkezett a programokban való részvételre.

A négy szakköri területen (gyöngy, lakástextil- csuhé, képzőművészet, és kosár) hétfőn, és kedden vannak a szakköri foglalkozások. Minden szakkörben 20 fő vesz részt- széles korosztályban. Pénteken, és szombati napokon történnek a szociális kompetencia modul résztvevői számára a foglalkozások. Május 15-ével kezdjük meg a jogvédelmi képzéseket is. A 140 fő szakköri formában tanuló felnőttel csak olyan szerződést tudtunk kötni, hogy a támogatás megérkezése után tudjuk kifizetni a szakkörök után járó havi képzési támogatásokat. Ugyanez a helyzet a jogvédelmi képzésre jelentkezők 9 x 15 fős csoportjával is. A munka folyik, de a szakmai munkát beárnyékolják a pénzkifizetések óriási lassúsága, és bürokratizmusa.

Nagyon kedvelt a program, szeretnénk minden részét teljesíteni, mert a résztvevők számára minden olyan lehetőséget megteremt ebben a nagyon nehéz helyzetben, ami lehetővé teszi a közösségben való együttműködést, a kiszakadást a mindennapokból, valamint a tanulást, fejlődést is.

Fényképek