FORGÁCH-TELEPI KOMPLEX PROGRAMOK

TOP-6.9.1-16-ST1-2017-00001

 

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2018.02.01. - 2021.01.31.

Támogatási összeg: 191.000.000,-Ft

Fő pályázó: SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)

Konzorciumi partnerek:

  • Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
  • Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége
  • Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület

TÁMOGATÓ: Pénzügyminisztérium (1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.)

KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET: Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága (3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.)

MEGVALÓSÍTÁS HELYE: 3100 Salgótarján hrsz 4921

                                          3100 Salgótarján hrsz 4923

                                          3100 Salgótarján hrsz 4924

 

A PROJEKT BEMUTATÁSA:

Salgótarján Megyei Jogú Város belterületén (KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján, és a 342/2014. (XII.19.) Korm. rendelettel módosított szegregációs mutatók alapján) 11 db szegregátum és 4 db szegregációval veszélyeztetett lehatárolt terület található. Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő szegregátumok közül a TOP keretében rendelkezésre álló/lehívható források alapján az ITP-ben 2 db szegregátum került név szerint, fejlesztési prioritást élvezve megemlítésként. Az egyik fejlesztéssel érintett szegregátum a Forgách-telepi szegregátum (Forgách Antal telep – Somlyói út – Kazári út). Az akcióterület körülhatárolásánál és kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy korábban, a jelenleg tervezett, fejlesztéssel és beavatkozással érintett területen nem volt fejlesztés, sem infrastrukturális, sem pedig felzárkóztató programokra vonatkozó. Elhelyezkedését tekintve a város egyik perifériáján található (távol az alapvető, elérhető szolgáltatásoktól), rossz tömegközlekedéssel, részben hiányzó pontszerű infrastruktúrával, rossz lehetőségekkel és a város átlagához képest rosszabb szociodemográfiai mutatókkal. Az ITS-ben lehatárolt akcióterület teljes egészében lefedi a Forgách-telepi szegregátum területét, azonban 2 db szegregátumot tartalmaz. Jelen konstrukció keretében a Forgách-telepi komplex programok megvalósítására létrehozott Konzorcium, csak a Forgách-telepi szegregátum területére koncentrál, mely azonban nem zárja ki az akcióterületen élő más személyek, és a városi lakosság (tárgyi Felhívás szerint meghatározott maximálisan bevonható és elszámolható lakosság közreműködését, jelenlétét, részvételét) a programok, tevékenységek megvalósításából. A Forgách-telepi szegregátumban a KSH 2011. népszámlálási adatai alapján 181 fő lakott. A Projekt-előkészítő Tanulmány elkészítése során történt igényfelmérés szerint a területen (2017. októberében) 120 fő lakott. A projekt célja a Forgách-telepi szegregátum, mint leszakadó városi területen élő közösség társadalmi (re)integrációja. A projekt megalapozza (megelőzi) a TOP-6.7.1-16-ST1 konstrukcióban megvalósítani tervezett, „Forgách-telepi városrehabilitáció” című projekt keretében megvalósuló komplex fejlesztéseket, melyek lebonyolítását követően még minimum 6 hónapig biztosítani szükséges a programok és szakmai tevékenységek megvalósítását. A megfogalmazott programok és tevékenységek hozzájárulnak a népességmegtartásához, az életminőség javításához, a „jóllét” (jobb lét) eléréséhez. A projekt biztosítja a hátrányos-, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, munkaképes korú népesség felzárkóztatását, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenését. A Projekt-előkészítő Tanulmány elkészítéséhez végzett célterületi igényfelmérés szerint 5 db (valid) probléma azonosítható be a területen, melyek az alábbiak: a lakhatási- és infrastrukturális helyzet minőségének javítása, a lakhatással kapcsolatos bizonytalanságok csökkentése; a szolgáltatások elérhetőségének javítása; a közösségi terek- és a hasznos szabadidő-eltöltés tereinek a biztosítása minden korcsoport számára, ezek megtöltése közösségi programokkal; a háztartások által felhalmozott adósságok rendezése; illetve a lakók munkaerő-piaci helyzetének javítása. A programelemek két fontos, egymással összefüggő módszertani pilléren alapulnak: intenzív szociális munkán és egy közösségi tér kialakításán. Az intenzív szociális munkát egyéb olyan tevékenységek egészítik ki, amelyek által a célcsoport szociális problémái komplex módon kerülnek kezelésre, városon belüli szegregációjuk enyhül, ezzel párhuzamosan a helyi közösség társadalmi kohéziója erősödik (pl. álláskeresést segítő szolgáltatások; lakhatási- és jogi tanácsadás; adósságkezelési- és háztartásgazdálkodási tanácsadás; Méltó Lakhatást Mindenkinek adósságrendező modell; sportprogramok; gyermek- és ifjúsági programok; egészségügyi programok; szakmai- és egyéb képzések; közösségi programok (klubok); részvételi tervezés és közösségfejlesztés; szolgáltatások elérése helyben. A projekt megvalósítása során a szegregátumban élőkre vonatkozóan, valamint igény szerint az akcióterületen élőkre vonatkozóan Egyéni Fejlesztési Terv készült, mely a projekt megvalósítási ideje alatt (36 hónap) a Felhívás szerint minimum 11- szer kerül felülvizsgálatra (3 havonta). 2017. december 14-én tartotta alakuló ülését a tárgyi Támogatási Kérelem benyújtásához tartozó Támogató Csoport. A projektben részt vevő konzorciumi partnerek: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége, Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Somlyó-Forgách Lakóközösségi Egyesület. A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége által vállalt programelemek közül a szociális munka 2018. február hónapban megkezdődött.