Lucfalvi Tanoda EFOP-3.3.1-16-2017-00084.

esza logó  szécsényi 2020

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2017.07.01. - 2018.12.31.

Támogatási összeg: 18.849.980,-Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, és fiatalok iskolán kívüli oktatási és szabadidős lehetőségeinek a segítése- 30 fő felső tagozatos és középiskolába járó számára – az iskolaidőn túl biztosított programokon való részvétel lehetőségének megteremtése. Az eddigi szakmai pedagógiai munka folytatása- annak bővítése a gyermekek egyéni fejlesztési üteméhez igazítva.
• Kiemelten támogatjuk a gyermekek azon célját, hogy minél magasabb arányban kerüljenek érettségit adó középiskolában, vagy végezzenek el hiányszakmát, amivel könnyebben találnak állást a munkaerőpiacon.  
• A helyben élő HHH és HH gyermekek támogatása, segítése a szegénységi csapdából való kikerülés lehetőségének támogatása az oktatás, nevelés, a szabadidős programok biztosította lehetőségek megteremtésével.  
• A gyermekek sikeresen végezzék el az általános iskolát, kerüljenek hiányszakmát tanuló képzésekbe, a középiskolákba, és egyre több gyermek számára váljon elérhetővé az érettségi bizonyítvány megszerzése.  
• A munkaerőpiacra történő belépés lehetősége a Tanodai programban résztvevő gyermekek körében jelentősen javuljon.
• Csökkenjen a közmunkaprogramba bekerülők száma a fiatalok körében.  
Együttműködésekkel támogassuk az újonnan induló tanodákat, az eddigi tapasztalatainkat adjuk át, és a közös munka egy jó partneri viszonyt alakítson, ki mely lehetővé teszi az egymástól való tanulást.

Hálózatosodás,  kapacitásfejlesztés:
A Tanodaplatform  keretében szervezetünk több alkalommal szerepet vállalt a jó gyakorlatok , tapasztalatok átadásában  a szakmai műhelymunkák keretében.  Ezt a feladatot a továbbiakban is Vállajuk annak érdekében, hogy  a módszertani, pedagógiai munkakultúra, a szociálismunka a családokkal, a jutalmazó rendszer kialakítása  a még lévő jó gyakorlatok váljanak mindenki számára   elérhetővé akik tanodát vezetnek, működtetnek.
• A partneri helyi és országos szinten való együttműködések erősödjenek. Az Országos Tanodahálózatban is vállaljon a szervezet aktív szerepet, annak érdekében, hogy  minél több tanoda legyen a hálózat aktív tagja.
• Minél   több főiskolás, egyetemista hallgató töltse gyakorlatát a Tanodában.  
• Az önkéntesek száma növekedjen a tanodában.
Közvetlen célkitűzések:
• Minden tevékenységünk a gyermek és családja köré épüljön.
• A szülői házzal történő kapcsolattartás a családdal történő jó együttműködés kialakítása- megtartása
• A helyi oktatási és szociális intézményekkel történő jó együttműködések megtartása- tovább fejlesztése.
• Legyen a gyermek nyitott a világra, segítsük, hogy ez a világ megismerhetővé váljon a számára, kapjon ehhez megfelelő egyéni segítséget.
• Tegyük számára lehetővé, hogy megtanulja az együttműködés különböző területeit (kiscsoportos, nagycsoportos, felnőttek, és gyermekek, gyermekek, és gyermekek közöttit)
• Segítsük fiataljaink munkakezdését, tapasztalatszerzését, legyenek mintáink a tanoda fiataljai előtt.
• Adjuk át a tapasztalatokat, hogy mások is tudjanak a saját közösségeikbe segítséget nyújtani.
• Legyenek kapcsolataink felsőfokú képesítést nyújtóintézményekkel, hogy gyermekeink számára váljon ismertté, és elfogadottá a főiskolán és egyetemen megszerezhető tudások sokszínűsége.
• A Tanoda programban résztvevő gyermekek iskolai eredményessége javuljon- legalább 2 területen az alábbi tantárgyak figyelembevételével Matematika- logika, szövegértés, és szociális kompetencia területen
• A bemeneti méréseket követően a kiértékelések után valamennyi gyermek számára készüljön el az egyéni fejlesztési terv- a beavatkozási pontok kiemelésével.  
• Kiemelt szempont kell, hogy legyen a tehetséggondozás, tehetségazonosítás.
• Minél több önkéntes kerüljön  a közösségi szolgálatosok közül.
• Az önkéntesség részvételének erősítése ( hazai és nemzetközi  partnerek  részvételével a tanodában)

A Tanoda pedagógiai módszertana:
Az egyéni személyiségfejlesztés, a tanulásban jelentkező differenciálási lehetőségek, a projektmódszer, és a kooperatív tanulás technikája. A gyermekeink közötti különbségek nagyon sokfélék, széles skálán leírhatók. Nem korlátozhatók a tantárgyakban elért iskolai eredmények közötti különbségre. Éppen ezért a differenciálás fogalmát is szélesebb összefüggésben kell értelmezni, nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel.

Hét területen szeretnénk előbbre lépni: a tanoda oktatás területén.
1. Tábla és logikai játékok alkalmazása a gyermekek egyéni differenciált fejlesztése területén a reál tantárgyak tanulásánál.
2. Szövegértés
3. Idegen nyelv
4. számítógépes ismeretek bővítése
5. Szociális kompetenciaterületek fejlesztése- pályaorientáció, önismeret
6. Művészetek film, és fotóanyagok, zenekultúra- népismereti foglalkozások
7. Lássunk világot! Ismerjük meg a környezetünket, vegyünk részt kulturális programokon, kirándulásokon.
8. Tudásmegosztás
9. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában  
 
MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK

2017. 07. 14. Nyílt nap

 • Résztvevők száma:  60 fő
 • Ebből gyerek:  46 fő

2017. 07. 17. Nyári Programok

 • 2017.07.17 Résztvevők száma:  6 fő gyerekek száma 5 fő
 • 2017.07.18 Résztvevők száma:  12 fő gyerekek száma 10 fő
 • 2017.07.19 Résztvevők száma:  8 fő gyerekek száma 7 fő
 • 2017.07.20 Résztvevők száma:  12 fő gyerekek száma 11 fő
 • 2017.07.21 Résztvevők száma:  6 fő gyerekek száma 5 fő
 • 2017.07.24 Résztvevők száma:  9 fő gyerekek száma 8 fő
 • 2017.07.25 Résztvevők száma:  14 fő gyerekek száma 12 fő
 • 2017.07.26 Résztvevők száma:  9 fő gyerekek száma 8 fő
 • 2017.07.27 Résztvevők száma:  11 fő gyerekek száma 10 fő
 • 2017.07.28 Résztvevők száma:  14 fő gyerekek száma 13 fő

2017. 07.24-27 Nyári Tábor a Gandhival

 • Résztvevők száma:  5 fő
 • Ebből gyerek:  4 fő

2017. 08. 01 HOLOCAUST megemlékezés

 • Résztvevők száma:  19 fő
 • Ebből gyerek: 16 fő

2017. 08.04 Budapesti Kirándulás

 • Résztvevők száma:  36 fő
 • Ebből gyerek: 20 fő

2017. 09.15 Tanoda Nyílt Nap

 • Résztvevők száma: 60 fő
 • Ebből gyerek:  36 fő

2017. 10.30 Halowenn party

 • Résztvevők száma: 13 fő
 • Ebből gyerek:  12 fő

2017. 11.07. Oláh Gergő látogatása

 • Résztvevők száma: 12 fő
 • Ebből gyerek: 10 fő

2017. 11.28. pályaorientáció bolt

 • Résztvevők száma: 8 fő
 • Ebből gyerek: 4 fő

2017. 12.08-09. Pályanapok AJP

 • Résztvevők száma:  9 fő
 • Ebből gyerek:  3 fő

2017. 12.06. Mikulás

 • Résztvevők száma:  30 fő
 • Ebből gyerek: 26  fő

2017. 12.12. Decemberi Mikulás ajándékműsor Budapesten

 • Résztvevők száma:  10 fő
 • Ebből gyerek:  8 fő

2017. 12.14. Balázs János filmvetítés

 • Résztvevők száma:  14 fő
 • Ebből gyerek:  11 fő

2017. 12.18. Kisebbségek Napja

 • Résztvevők száma:  20 fő
 • Ebből gyerek:  16 fő

2017. 12.22 Karácsony

 • Résztvevők száma: 30  fő
 • Ebből gyerek: 27  fő

2017. 12.29. Szilveszteri party

 • Résztvevők száma: 26  fő
 • Ebből gyerek:  22 fő

2018. 01.19. Kiállítás József Attila Művelődési Központ Salgótarján Kinti Program

 • Résztvevők száma:  5 fő
 • Ebből gyerek:  4 fő

2018. 01.24. Kiállítás Roma Alkotóműhely Kinti Program

 • Résztvevők száma: 8 fő
 • Ebből gyerek:  6 fő

2018. 02.10. Mozi látogatás Kinti Program

 • Résztvevők száma:  38 fő
 • Ebből gyerek:  33 fő

2018. 02.14. Valentin Nap

 • Résztvevők száma:  13 fő
 • Ebből gyerek:  12 fő

2018. 02.17. Egyesek programja Média Színház

 • Résztvevők száma:  fő
 • Ebből gyerek:  fő

2018. 02.26  Farsang

 • Résztvevők száma:  20 fő
 • Ebből gyerek:  18 fő

2018. 03-10. Média Színház Egyesek

 • Résztvevők száma:  10 fő
 • Ebből gyerek: 4  fő

2018. 03.13. Pékség látogatás pályanapok

 • Résztvevők száma:  5 fő
 • Ebből gyerek:  4 fő

2018. 03.31 Média Színház

 • Résztvevők száma: 10 fő
 • Ebből gyerek: 7 fő

2018. 03.14. Március Ifjak ünnepi megemlékezés

 • Résztvevők száma:  8 fő
 • Ebből gyerek:  7 fő

2018. 03.29. Húsvéti Játszóház

 • Résztvevők száma: 15 fő
 • Ebből gyerek:  13 fő

2018. 04,07, Nemzetközi Roma Nap Kinti program

 • Résztvevők száma:  19 fő
 • Ebből gyerek:  17 fő

2018. 04.14 Regina Színház- Nyílt nap Kinti Program

 • Résztvevők száma:  28 fő
 • Ebből gyerek: 5 fő

2018. 04.30 Szélkakas Fogadó Pályanapok

 • Résztvevők száma:  7 fő
 • Ebből gyerek:  3 fő

2018. 05. 03. Anyák napja

 • Résztvevők száma: 21 fő
 • Ebből gyerek: 12 fő

2018. 05.09. Kiállítás megnyitó az etesi tanoda diákjainak munkáiból kinti program

 • Résztvevők száma:  10 fő
 • Ebből gyerek:  8 fő

2018. 05.18 Pünkösd királyválasztás

 • Résztvevők száma: 11  fő
 • Ebből gyerek:  9 fő

2018. 05.25. Kiállítás megnyitó a lucfalvi és a bátonyi tanodás gyerekek munkáiból kinti program

 • Résztvevők száma:  29 fő
 • Ebből gyerek:  11 fő

2018. 05.26. Gyermeknap Nyílt Nap

 • Résztvevők száma: 51 fő
 • Ebből gyerek:  45 fő

2018. 06.22. szülői értekezlet

 • Résztvevők száma:  10 fő

2018. 06.29. pályaorientáció zöldséges

 • Résztvevők száma:  5 fő
 • Ebből gyerek:  3 fő

2018. 07.02. mesetábor

 • Résztvevők száma:  17 fő
 • Ebből gyerek:  15 fő

2018. 07.03. mesetábor

 • Résztvevők száma:  17 fő
 • Ebből gyerek:  15 fő

2018. 07.04. mesetábor

 • Résztvevők száma:  17 fő
 • Ebből gyerek:  15 fő

2018. 07.05. mesetábor

 • Résztvevők száma:  17 fő
 • Ebből gyerek:  15 fő

2018. 07.06. mesetábor

 • Résztvevők száma:  17 fő
 • Ebből gyerek:  15 fő

2018. 07.09. Toldi Tábor

 • Résztvevők száma:  16 fő
 • Ebből gyerek:  14 fő

2018. 07.10. Toldi Tábor

 • Résztvevők száma:  16 fő
 • Ebből gyerek:  14 fő

2018. 07.11. Toldi Tábor

 • Résztvevők száma:  16 fő
 • Ebből gyerek:  14 fő

2018. 07.12. Toldi Tábor

 • Résztvevők száma:  16 fő
 • Ebből gyerek:  14 fő

2018. 07.13. Toldi Tábor

 • Résztvevők száma:  16 fő
 • Ebből gyerek:  14 fő

2018. 08.02. HOLOCAUST ünnepség

 • Résztvevők száma:  20 fő
 • Ebből gyerek:  2 fő

2018. 08.30. pályaorientáció cipész

 • Résztvevők száma:  5 fő
 • Ebből gyerek:  1 fő

2018. 08.30. múzeumlátogatás

 • Résztvevők száma:  10 fő
 • Ebből gyerek:  1 fő

2018. 09.07. TANÉVNYITÓ

 • Résztvevők száma:  72 fő
 • Ebből gyerek:  30 fő

2018. 09.14. tanodák közötti együttműködés

 • Résztvevők száma:  9 fő
 • Ebből gyerek:  0 fő

2018. 09.18. Pályaorientáció posta

 • Résztvevők száma:  9 fő
 • Ebből gyerek:  7 fő

2018. 09.22. Sástó Kirándulás

 • Résztvevők száma:  40 fő
 • Ebből gyerek:  34 fő

2018. 10.09. Pályaorientáció ( ABC Bolt )

 • Résztvevők száma:  7 fő
 • Ebből gyerek:  5 fő

2018. 09.14. Egri Kirándulás

 • Résztvevők száma: 40 fő
 • Ebből gyerek:  32 fő

2018. 10.26. Kiállítás megnyitó

 • Résztvevők száma:  24 fő
 • Ebből gyerek:  4 fő

2018. 10.27. Uszoda látogatás

 • Résztvevők száma:  19 fő
 • Ebből gyerek:  14 fő

2018. 10.31. Tök party

 • Résztvevők száma:  22 fő
 • Ebből gyerek:  17 fő

2018. 11.08. AJP pályaorientáció

 • Résztvevők száma:  10 fő
 • Ebből gyerek:  5 fő

2018. 11.12. Tanodák közötti együttműködés

 • Résztvevők száma:  16 fő
 • Ebből gyerek:  0 fő

2018. 12.05. Mikulás

 • Résztvevők száma:  38 fő
 • Ebből gyerek:  35 fő

2018. 12.08. KARÁCSONYI MOZI

 • Résztvevők száma:  36 fő
 • Ebből gyerek:  29 fő

2018. 12.11. Jezsuita Roma Szakkollégium látogatás

 • Résztvevők száma:  15 fő
 • Ebből gyerek:  10 fő

2018. 12.12. Könyvtár pályaválasztás

 • Résztvevők száma:  7 fő
 • Ebből gyerek:  5 fő

2018. 12.13. Pegazus élményközpont

 • Résztvevők száma:  26 fő
 • Ebből gyerek:  19 fő

2018. 12.15. Kisebbségek napja

 • Résztvevők száma:  35 fő
 • Ebből gyerek:  30 fő

2018. 12.19. Tanoda karácsony

 • Résztvevők száma:  38 fő
 • Ebből gyerek:  9  fő

2018.12.20  Nyílt Nap a Tanoda  jövője

 • Résztvevők száma:  39  fő
 • Ebből gyerek:  35 fő

2018. 12.29. Tanoda elő szilveszter

 • Résztvevők száma:  21 fő
 • Ebből gyerek:  17 fő
 
FOTÓK A TANODA-HÁLÓZAT FACEBOOK OLDALÁN NAPI SZINTEN MEGTALÁLHATÓAK: https://www.facebook.com/groups/486336154769106/?ref=bookmarks