5. Tanoda program

5. TÁMOP-3.3.7-09/2-2009-0009. sz. pályázati program – ESÉLY A VILÁG MEGISMERÉSÉRE

 

Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2010. december 01. - 2012. november 30.

Támogatás összege: 198.488.384,-Ft

 

Összefoglaló a projektről:

A bátonyterenyei kistérségben 4 tanodából álló hálózat kialakítása, ebből 1 tanoda a régi helyszínen, és 3 új helyszín kialakításával: Mátraverebélyben, Lucfalván és a Kisterenyei településrészen.

Bátonyterenyén az Ózdi út 9.  és a Deák Ferenc út 43. szám alatt, Mátraverebélyben a Vasút út 75.  és Lucfalván a Rákóczi út 113. szám alatt találhatóak a Tanodáink.

Az épületeken a nyílászárókat még 2010. decemberében kicseréltettük, és a helyiségeket kifestettük.

A programok megvalósítását nagyon megnehezítette, hogy az összeghatár miatt nagy európai uniós közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítanunk, és ez jelentősen elhúzódott - eredményhirdetésre 2011. október 26-án került sor. ( Sajnos az ESZA és az NFÜ is elkeverte a benyújtott dokumentációnkat, és ez jelentősen elnyújtotta az eljárást!)

A gyerekekkel és szülőkkel végzett munkát 2011. augusztusában kezdtük meg, 9 mentor és 4 tanoda titkár és 4 tanoda segítő alkalmazásával. A 4 helyszínen fölvételre került 203 gyermek, sor került a családlátogatásokra, a szükséges dokumentációk beszerzésére. Gyermekeink 75%-a HHH-s, 25%-a HH-s.

Az oktató-nevelő munkát ideiglenes jelleggel minden helyszínen megkezdtük a mentorok és a projektvezető segítségével. Célunk az volt, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig a gyerekek az iskolai tanév megkezdésével egy időben segítséget kapjanak a tanuláshoz, a szabadidő eltöltéséhez.

Az iskolákkal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival,  a polgármesteri hivatalokkal jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk.

Az órarendek minden helyszínen kialakultak, és egyéni tanrend szerint kezdtük el november  15-től az oktatást.

 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS (2010.12.01-2011.04.21.)

Projektünk megkezdését követően megbeszélésekre került sor azon települések önkormányzataival, akik a projekt beadásakor vállalták a Tanoda helyszínek biztosítását. Mátraverebély településen bár új képviselőtestület, és polgármester került megválasztásra szívesen vállalták továbbra is a programban való részvételt. Polgármester asszony biztosította a Tanoda helyszínét.

Lucfalván az polgármester úr és a testület támogatja a programot, de új épületet jelölt ki a tanoda számára, mely az előírásoknak megfelelően biztosítja a gyermekek délutáni tanulási, és szabadidős lehetőségeit.

Bátonyterenye-Kisterenye településrészen is változott a Tanoda helyszíne. Az új önkormányzat és polgármester úr már nem tudta biztosítani az előző testület által ígért volt iskola épület egyik részét a tanoda céljaira. Ennek oka az volt, hogy az ingatlan hasznosítási terve megváltozott, új egyházi intézményt kíván benne működtetni. Polgármester úr felajánlott a a kisterenyei Kastélyparkban található évek óta nem hasznosított volt óvoda épületét. Erre az épületre nagyon sokat kellett volna ráfordítani, hogy megfeleljen a Tanoda sztenderd előírásainak. Az elképzelése az volt a város vezetésének, hogy a gyermekszegénység elleni programmal használjuk  közösen az épületet. Ez szakmai szempontból tetszetősnek bizonyult, de az épület elhelyezése a cigánytelep melletti részen van, így nem láttuk biztosítottnak, hogy a város többi részén élő HHH gyermek is igénybe fogja venni a Tanoda szolgáltatásait. Ezt szakmai szempontból nem tudtuk elfogadni, mert szeretnénk nyitott házat műkődtetni. Így került sor arra, hogy az iskola épületéhez közeli helyszínen találtunk egy bérelhető ingatlant. Ez minden szempontból jól megközelíthető, és minden gyermek számára könnyen elérhető. Így szerződésmódosítást kívánunk benyújtani.

A bátonyterenyei- nagybátonyi helyszín változatlanul fog továbbra is működni. Ezt követően került sor a három épületre vonatkozó árajánlat megkérésére, hogy a festési munkálatok elkezdődhessenek. Csak a bérelni kívánt épület nincsen még kifestve, illetve a nagybátonyi helyszín, hiszen ott most fejezzük be a TÁMOP-3.3.5-ös programot. December végén került sor a közbeszerzési szakértő megfogadására, és a közbeszerzési eljárás előkészítésére. A múlt hét folyamán nyújtottuk be az ESZA-hoz az elkészült felhívást. Nagyon sok aprólékos munka volt benne. Több alkalommal kértünk állásfoglalást a pedagógusok közbeszerzésére vonatkozóan a ESZA-tól. Jelenleg várjuk az ESZA jóváhagyását, hogy gyorsított eljárás keretében tudjuk lebonyolítani a közbeszerzést, szeretnénk a nyár folyamán megkezdeni végre a programot. (Több alkalommal kértünk állásfoglalást a közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozóan, mert nem értettük, hogy a szakmai pályázatban benyújtásra került pedagógusok igazolása után, miért kell közbeszerzési eljárást lefolytatnunk. Több állásfoglalást kaptunk, és mivel pedagógusaink szolgáltatási díjért végeznék a munkájukat, így szükséges volt a közbeszerzési eljárás előkészítése. Mivel speciális tudásokkal rendelkező embereket kíván foglalkoztatni a Tanoda, így az eljárás előkészítése hosszabb időt vett igénybe. Három hete küldtük meg az ESZA számára az anyagot, azóta még válasz nem érkezett.

 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS (2011.04.22 - 2011.10.21.)

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége 2011. márciusában készült el a Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentációs anyaggal, melyet az eljárás szabályainak megfelelően megküldött a bonyolító szervezet felé a további engedélyek kiadása érdekében. A közbeszerzési eljárás dokumentációi a Tanoda leendő tanáraira vonatkozva kerültek kiírásra. Az eljárás lefolytatásra került. A szervezet minden szükséges és előírt dokumentációt megküldött az NFÜ felé, majd a szerződéskötés napján( november 5) az ESZA felé a végső indítási engedély megadásához. Nagyon nehezen haladtunk a közbeszerzési eljárással, több alkalommal ütköztünk nehézségekbe, erről minden alkalommal jelzést is tettünk a bonyolító szervezet, és az NFÜ felé is. Panaszjogunkkal kellett élnünk, és beadványban fordultunk az NFÜ felé, illetve az ESZA felé is. Személyesen több alkalommal voltunk mind a két szervezet helyszínén, és tárgyalásokat folytattunk a problémában érintett munkatársakkal. E-mailes levelezésben napi kapcsolatot tartottunk. El kell mondanunk, hogy mind a két helyszínen próbálták a munkánkat segíteni és gyorsítani, támogatásukról biztosítani.

A mentorok, és Tanoda titkárok augusztus elsejével felvételre kerültek a négy helyszínre. A tanoda működésének, napi munkájának előkészítése megtörtént. A mentorok a jelentkezési lapokat eljuttatták a családoknak, tájékoztató fórumokat rendeztünk, és megkezdtük minden helyszínen a gyermekek jelentkezésének a bonyolítását, a családlátogatások bonyolítását. A jelentkezések lezárását követően a gyermekek személyes dokumentációinak az összekészítése történt meg. Ennek keretében a HHH és HH határozatok és igazolások, a gyermekek év végi bizonyítványainak másolata, a gyermek személyi lapja, és a négy helyszínen egységesített Fejlesztési terv anyaga is. A Tanoda program helyszínein a tanuláshoz szükséges eszközök( számítógépek, íróasztalok, táblák, egyéb elektronikai eszközök, ( fényképezőgép, DVD lejátszó, magnó, TV) székek, konyhai felszerelések beszerzésre kerültek Így a Tanodák berendezése megtörtént. Az oktatáshoz szükséges segédanyagok, könyvek egy része kiosztásra került. Az egységesített dokumentációs rendszer elkészült. Ezt követően kezdtük el az órarendek összeállítását mind a négy területen, folyamatosan egyeztetve a közoktatási intézményekkel, az iskola vezetőivel. Az ideiglenes órarendek elkészülése után szeptember 26-ával a mentorok és a projekt vezetésének segítségével megkezdtük az ideiglenes tanítást mind a négy helyszínen. Szülői értekezletet hívtunk össze mind a négy Tanodába, ahová a szülők szép számban meg is érkeztek. Mindennap nyitva vagyunk. A Tanodában dolgozó mentorok és titkárok munkája ebben az átmeneti időszakban alkalmazkodik a Tanoda működésének rendjéhez. Így örömmel mondhatjuk el, hogy a munka nagyon intenzíven megkezdődött. A nyertes Tanoda konzorciummal megkötésre kerülő szerződés után, a moratórum leteltével tudják megkezdeni a tanodákban a munkát.
A gyerekek számára mind a négy helyszínen egy napon uszodába járás lehetőségét biztosítottuk a mentorok részvételével, igénybe véve Mátraverebély és Lucfalva esetében az önkormányzat által biztosított szállítási eszközt.
A mentorok a délelőtt folyamán kapcsolatot tartanak a gyermekek iskoláival, a családdal, és végzik az adminisztrációs munkájukat. Rendszeresen tartunk mentori megbeszélést, melyen a tanoda titkárok is részt vesznek. Folyamatosan ellenőrzésre kerülnek a kitöltésre kerülők dokumentációk. A mentorok, és Tanoda titkárok részt vettek az EBH képzésén, melyről valamennyien Tanúsítványt kaptak. A három napos képzés a mi kérésünkre került megrendezésre Bátonyterenyei helyszínnel.

A gyermekek aláírták a Tanoda Házirendjét, a szülőkkel megköttetett a Kötelezettségvállalás a Tanodában c. dokumentáció is. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szűrőprogramján valamennyi tanodából 10-10 gyermek részt vehetett, így többen kaptak térítésmentesen szemüveget, mely nagymértékben segíti a mindennapi tanulást. A magas vérnyomással érkező gyermekek kiszűrésre kerültek. Szórólapokat készítettünk, melyet minden közoktatási intézménybe eljuttatunk. A Bátonyterenyei Hírvivőben megjelent a Tanoda programról egy írás, illetve a szervezet honlapján is.( www.nmckkszsz.hu)

A tanodába érkező gyermekek:

Lucfalva: Összlétszám: 40 fő ebből HHH 31 fő 2HH 9 fő Alsó tagozatos: 15 fő Felső tagozatos: 20 fő Középiskolások száma:5 fő( a középiskolásoknál iskolalátogatási becsatolásra kerül)

Mátraverebély: Összlétszám: 58 fő ebből HHH 41 fő HH 17 fő Alsó-tagozatos: 25 felső tagozatos 21 Középiskolás: 12 fő (iskolalátogatási csatolva.)

Bátonyterenye( Kisterenye) Kisterenye: összlétszám: 45 fő ebből HHH 34 fő HH 11 fő Alsó tagozatos:18 fő felső tagozatos: 23 fő Középiskolás: 4 fő (iskolalátogatási csatolva)

Bátonyterenye( Nagybátony összlétszám: 60 fő ebből HHH 30 fő HH 30 fő Alsó tagozatos:19 fő Felső tagozatos: 31 fő Középiskolás 10 fő

Összesített: Tanulói létszám: 203 fő Ebből HHH 136 fő HH 67 fő Vállalt létszám: 180 fő Ebből HHH 136 fő HH 44 fő A kistelepüléseken, mint Mátraverebély nagyon magas volt az érdeklődő gyerekek száma(teljesen szegregált iskola működik a településen) Egy gyermeket sem akartunk elutasítani, így minden jelentkező gyermek számára biztosítottuk a részvétel lehetőségét. Lucfalva a település nagyságából kifolyólag - és az előkészületi munkáink hatására 40 fővel meg tudta kezdeni a munkát. A gyerekek nagyon szívesen járnak. Hozzátartozik a Tanoda program helyzetéhez az is, hogy Lucfalva zsáktelepülés. Elég jól sikerült bevonni a középiskolába járó fiatalokat - jó kapcsolatot alakítottunk ki a Szent József Katolikus Szakiskolával Egyházasgergén, ahol igazgató úr egyből támogatásáról biztosította a gyerekeket, mentorokat, és bejelentkezett látogatásra. Szintén jó kapcsolat alakult ki a Bátonyi és a Salgótarjáni Szakközépiskolával, ahonnan sok gyermek iratkozott be hozzánk. Mind a két iskola igazgatóhelyettese nagy örömmel fogadta a mentorokat, és felajánlotta az együttműködését. Köszönte, hogy a gyerekek kaphatnak plusz segítséget a tanulásukhoz. Bátonyterenye Város Önkormányzatától megkértük a hiányzó HHH és HH papírokat, de az önkormányzat még nem készült el vele, így csatolva teszünk be egy igazolást. 10 gyermek részére várjuk a papírokat, mivel a szülők nem tudják, hogy hol van.

 

3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS (2011.10.22 - 2012.04.21.)

2011. Október hónapban befejeztük az Európai Uniós Közbeszerzési eljárás lefolytatását. Ebben a hónapban a mentorok és koordinátorok segítségével az ideiglenes órarend kialakításával tovább folytak a tanulást segítő, a szabadidős, és egyéb kompetenciaterületeket érintő programok. Ezekről minden helyszínen jelenléi ívek készültek. Valamennyi beíratkozott gyermekkel, annak családjával, és a közoktatási intézményével megkötésre került az Együttműködési Megállapodás. A gyerekek heti egy alkalommal uszodai foglalkozáson vettek részt.
November hónapban megkötésre került a nyertes konzorciummal a szerződés. November 15-ével megkezdődött a tanítás az órarend alapján. Minden Tanodában kialakult a rendszeres menetrendje a munkának. A bemeneti mérések megíratásra kerültek. Az egységes dokumentációs rendszer kidolgozásra került számítógépes nyilvántartás alapján. A tárgyidőszakban két alkalommal jártak Budapesten színházban,(November 28-án MU Színház, Január 7-én Szkéné- Volt egyszer egy Gyöngyöspata c. előadásán.
A hatvani Tanodában vettek részt a Karácsonyi ünnepségen az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján. Ott kis műsorral is szerepeltek a gyerekek. Egy alkalommal pedig az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban voltak. A Tanodahálózat valamennyi helyszínén megrendezésre került a Mikulás: december 3-án Kisterenye, Lucfalva, Nagybátony településen, december 5-én Mátraverebélyben. December 13-án Lucázást tartottunk mind a négy helyszínen.

A Mátraverebélyi Sportcsarnokban rendeztük meg a Tanodahálózat Karácsonyi ünnepségét, a szülőkkel együtt érkeztek a gyerekek. Külön busszal szállítottuk a gyerekeket minden helyszínről a program helyszínére. Szintén minden Tanodában emlékeztünk a Tatárszentgyörgyi Áldozatokra. ( Február 23-án)

Ózdon Focikupán vettek részt a gyerekek (február 25-én), a Tanoda mentoraival és a szervezet elnökével. A Nógrád Megyei Esélyegyenlőségi Irodával családi programot szerveztünk Esély órák megrendezésével február hónapban.
Tanoda Színházi előadással készültünk mind a négy helyszínen. Főpróbát tartottunk előtte való nap, majd március 30-án Lucfalván kezdtük meg a tanultak bemutatását. Mátraverebélyben a Sportcsarnokban április 13-án, április 20-án Bátonyterenyén a Petőfi Művelődési Házban szerepeltünk. Valamennyi előadásra meghívtuk a szülőket, az intézmények vezetőit, a polgármestert, és a képviselőket. Valamennyi helyszínre külön busszal szállítottuk a gyerekeket, és a kísérő szülőket. Április 4-én voltunk az Állatkertben Budapesten, majd közösen megebédeltünk a McDonald'sban. (A félévi eredmények alapján a dicsőségtáblára kikerült legjobban teljesítő és javító gyerekek vehettek részt a programon mind a négy Tanodából.)

Szülői értekezletek megtartására került sor: január 30-án Nagybátonyban, január 31-én Mátraverebélyben, február 1-én Lucfalván, február 3-án Kisterenyén.
Havi fejlesztési tervek készülnek a gyerekekről- mert nagyon sok a nehezen haladó gyermek a tanulóink között. A szaktanár minden óra végén jelzi, hogy a gyermek hogyan teljesített, ezt számítógépen rögzíti. Minden hónapban készülnek mentori beszámolók az elvégzett munkáról. A gyermekekről napi szinten írott formában jelenléti ívet vezetünk. Mind a négy helyszínen mindennap biztosítjuk az uzsonnát, szombati napokon a tízórait. Háromhavonta tartunk nagy bevásárlást a Metro áruházban, és az kerül kiosztásra. Hétközben csak kenyeret veszünk, azt havi egy alkalommal fizetjük ki. A gyerekek a szereplések után mindig kaptak egy kis meglepetést minden helyszínen. (Üdítő, csoki, sütemény)
Rendszeresen tartunk mentori megbeszéléseket. Ennek időpontjai: 2011.11.04 / 11.07 / 11.14 / 11.21 / 11.29 /12.08 / 12.16/ 2012. 01.03 / 01.16 / 01. 25 / 02.07 / 02.16 / 03.01 / 03.13 / 03.29 / 04.12

 

4. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS (2012.04.22-2012.10.21.)

A beszámolási időszakot érintően a négy tanodában a programunk a szakmai program alapján került megvalósításra. A Tanoda órarendek alapján mind a négy helyszínen rendszeresen megtörténtek a foglalkozások. Az egyéni fejlesztési tervek havi szinten felülvizsgálatra kerültek. A haladási naplóban rögzítésre kerültek a gyermek délutáni tanórán való részvétele. Szintén itt került rögzítésre a szabadidős programokba történő bekapcsolódás is. A jelenléti ívek napi szinten- tanáronként kerültek vezetésre. Több alkalommal került sor családlátogatásra azoknál a gyermekeknél, akikkel az iskolában probléma volt, vagy több alkalommal hiányoztak, vagy olyan jellegű nehézséget észleltünk, ahol szükségesé vált a konzultáció.
A mentori megbeszélések rendszeresen zajlottak. A Tanodák közötti szakmai kapcsolat, a közös célkitűzések teljesítése folyamatos együttes munkával kerültek megvalósításra. A tanárokkal való kapcsolattartás, a szakmai megbeszélések a mentorok, és a szakmai vezető által rendszeresített kapcsolattartás keretében zajlottak
Szabadidős programok: Május 25-én a Puskin Moziban: Micimackó c. film megtekintése, majd a Vajdahunyad vára megtekintése, közös ebéddel egybekötve. Május hónapban megszerveztük a a szülőkkel közösen a nagybátonyi tanoda udvar rendbetételét. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatásával kialakítottunk egy sportpályát, lengőteke, és sakk táblát festettünk. Bográcsozási helyet alakítottunk ki, falat festettünk cigány mese illusztrációval, és rendbe tettük a kertet. Ebben a munkában a gyerekek is részt vettek.

Szintén ebben a hónapban került sor a Katasztrófavédelmi versenyre, ahol tanodáink egy csapattal képviseltették magukat. A
nyár folyamán Tanoda hospitációra is sor került. Alsószentmártonból és Gilvánfáról fogadtunk vendégeket. A nyár folyamán a pedagógusok elvégezték a multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés akkreditált továbbképzést, a mentorok képzése is lezajlott.
Június 9-én tartottuk a négy Tanoda Gyermeknapi Programját a már megújult Tanoda udvaron. Gyermekeink mind a négy helyszínen részt vettek a Tanodás pedagógusokkal, mentorokkal együtt az iskolai gyermeknapi programokon is.
Június hónapban tartottunk tanévzárót a gyerekek, és a szülők számára, valamint közösen értékeltük a tanévet. Tanodáink egész nyáron nyitva tartottak. Szabadidős és játékos tanulós programokkal vártuk a gyerekeket. Sokszínű programlehetőséget kínáltunk. A programok látogatottsága jó volt. Sok gyermek az egész nyarat a Tanodában töltötte. Augusztus hónapban minden tanodánkban pótvizsgára felkészítő foglalkozásokat tartottunk minden tantárgyból lehetőség volt a felkészítőn való részvételre. A nyár folyamán kétszer egy hétig voltunk Bogácson. Az első táborban a négy Tanoda alsós gyerekeiből 40 fő vett részt, akik javítottak a tanulmányi eredményükön, vagy fejlődést tapasztaltak a kollégák a szociális kompetenciaterületeken. A
második táborban a felső tagozatos és középiskolás fiatalok csoportja vett részt. Mindkét tábor projekthét volt. Az elsőben beutaztuk a Földrészeket, a másodikban a Lovagkorban voltunk. A táborok megrendezése előtt találkoztunk a szülőkkel, és a táborba a lucfalvai gyerekek közül egy súlyosan mozgáskorlátozott kisfiút is magunkkal vittük az édesanyjával együtt, annak érdekében, hogy ne maradjon ki a gyermek a részvétel lehetőségéből.
A nyár folyamán tanodánk a HELLOWOOD program keretében egy kinti színpaddal gazdagodott. Így a Tanodaszínház, és egyéb közösségi programok, fellépések a tavasztól-őszig terjedő időszakban a központi helyszínen megtartható válnak.

Augusztusban a szülőkkel, pedagógusokkal, mentorokkal közösen megemlékeztünk a Roma Holocaustról augusztus 2-án. Megszerveztük a Tanodák Sportnapját, ahová a Mátraterenyei Szalmaszál Egyesület Tanodája, a Bagi telepen élő fiatalok csoportja, és a mi négy tanodánk gyermekei alkották a csapatokat.

A pótvizsgák után megkezdtük az új tanévre történő felkészülést, megkezdődtek a családlátogatások, az új tanévre történő beiratkozások, az iskolalátogatási, és a tanév rendjével összefüggő feladatok ellátása. A gyermekek órarendjének ismeretében az órabeosztások megtörténtek. Szeptember hónapban kezdtük meg a szorgalmai időszakot. A bemeneti mérések megíratása, és értékelése megtörtént. A Tanodáinkban jelenleg összesen: 203 gyermek kezdte meg a tanévet. A gyermekek 75 % HHH Valamennyien rendelkeznek a jegyzői határozattal, 25 % HH- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételével. A gyermekek körében meghirdettük a Tanoda tallér gyűjtő versenyt. Minden tanodánkban megtartottuk a tanévnyitó értekezleteket. Az Útravaló Programról tájékoztatást nyújtottunk a családok számára.

A programban szerződésmódosítást kezdeményeztünk, melyet jóváhagytak a számunka. Így programunk 2013.február 28-ig fog tartani. Ezzel összefüggésben állásfoglalást kértünk a közbeszerzési főosztálytól, melyre még nem kaptunk választ. Megkezdtük az új Tanoda pályázatra való felkészülést.

 

5. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS (2012.10.22-2013.02.28.)

A tárgyidőszakban mind a négy tanodában folytatódott a szakmai munka a projektben tett vállalások érdekében. Mind a négy tanodában az órarendeknek megfelelően folyt az oktatás a szaktanárok biztosításával. Havi szinten készültek el az egyéni fejlesztési tervek, hogy a gyermekek előrehaladását figyelemmel kísérjük. A szabadidős lehetőségek - a programok biztosítására is figyeltünk. Így minden helyszínen volt Halowen party, Mikulásünnepség a szülők részvételével, valamint sor került a közös nagy Karácsonyi program megtartására Mátraverebélyben a Sportcsarnokban, ahol a szülőkkel, a gyermekek testvéreivel közösen ünnepeltük meg a Karácsonyt. Ezen az alkalmon részt vettek az év során velünk dolgozó önkéntesek, az adományozók, a Tanoda programban résztvevő partnereink is. Az évet közös elő Szilveszteri programmal zárták a gyerekek mind a négy helyszínen. Január hónapban a tanulás és a továbbtanulási lehetőségek, a szülőkkel történő közös megbeszélések zajlottak - a legjobb továbbtanulási lehetőségek átbeszélése zajlott a nyolcadikos gyermekeinkkel közösen. Pályaorientációs foglalkozások keretében intézménylátogatásokra is sor került. A beszámolási időszakban is folyamatos volt a kapcsolattartás a szülői házzal, az iskolákkal. A félévi zárás előtt a tanárok is találkoztak a mentorainkkal közösen a családokkal, és az osztályfőnökökkel. A félévi értesítők beszedése- az értékelések mind a mentori, mind a szaktanári szinteken megtörténtek. A februári hónapot közös farsangi programmal zártuk.
Október- és február között a tanoda pályázatok benyújtása előtti időszakban napi szinten fogadtunk érdeklődőket a tanodáinkban. Segítséget nyújtottunk több új pályázó számára a pályázat előkészületeiben. Szakmai anyagainkat, az együttműködési megállapodás tervezeteket készítettük el. A tanodába az ország minden részéről érkeztek érdeklődők. Szintén tárgyidőszakban fogadtunk csoportokat is (gyermekszegénység-elleni program munkatársait, akik szakmai látogatásra érkeztek hozzánk. Tárgyidőszakban készítettük el mind a négy Tanodára vonatkozó új pályázati anyagunkat is, melyet novemberben benyújtottunk.