DEMNET

  1. Átmeneti támogatás 2006/018-176.03.01-0009 sz. pályázati program CIVILEK AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDÉRT – HÁLÓZATÉPÍTÉS

Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2008. november 01. - 2009. október 31.

Támogatás összege: 12.676 EURO

Összefoglaló a projektről:

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége sikeresen pályázott a „Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény végrehajtására „kiírt pályázati program megvalósítására.

Jelenlegi programunk célja, hogy az Észak Magyarországi Régió területén lévő és a szomszédos két nagy szlovákiai város civil szervezeteivel, képviselőivel, oktatási intézmények, a rendőrség képviselőivel, az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőkkel és az érdeklődő fiatalok részvételével olyan együttműködő hálózatot építsünk ki, akik közös tanulási folyamatban történő részvétel után felismerik és fellépnek az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény széleskörű társadalmi elfogadásáért, és elfogadtatásáért.

A hálózat tagjai megismerik a szomszédos ország célkitűzésit, nehézségeit, és eredményeit.

A hálózat tagjai részt vesznek közös akciók keretében a társadalmi köztudatformálásban. A különböző társadalmi csoporthoz tartozó fiatalok számára 3 napos toleranciatábor kerül  megrendezésre.

A pályázat lezárása után megalakul a diszkriminációs jelzőrendszer, melynek irányítója a régió területén a szövetség lesz.

Nyolc helyszínen került lebonyolításra tréning. Első helyszín Bátonyterenye, második helyszín Szécsény, a harmadik helyszín Salgótarján, a negyedik helyszín Balassagyarmat az ötödik helyszín Gyöngyös, hatodik helyszín Hatvan, hetedik helyszín Ózd, nyolcadik helyszín a szlovákiai Kálosa település.

 

  • Eredmények: a résztvevők megismerkedtek az egyenlő bánásmód törvény fogalomrendszerével. Gyakorlati példákon keresztül megértették a törvény fogalom használatát, a megfordított bizonyítási teher, a zaklatás, a közvetett és közvetlen diszkrimináció fogalmát.  Foglalkoztak a tréning időtartama alatt a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, a zaklatás fogalomkörével.

Szécsényi Kistérség

Műhelymunkák megrendezésére eddig csak a Ludányhalászi ügy kapcsán öt alkalommal került sor. Mindannyiszor élesben egy- egy ügy kapcsán. Első ügyünk: Ludányhalásziban az iskolában a hetedik osztályt a Magyar Gárdával fenyegették meg.  Itt először jegyzőkönyvet vettünk fel, majd szülői értekezleten vettünk részt. Ezt követően mediációs megbeszélésére került sor.  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság felé bejelentést tettünk. Részt vettünk az Egyenlő Bánásmód Hatóság által rendezett tárgyaláson Szécsényben.  Az  EBH által előkészített egyezségtervezetet egyeztettük a szülőkkel, ahol a szécsényi jelzőrendszer tagjaiból mindig részt vett valaki.

 

Szécsényi Kistérség

A Második ügyünk a Nógrádmegyer területén történt, ahol a Magyar Gárda jenlétével fenyegették meg a cigány lakosságot március 13-án.  A program szakmai vezetője már aznap délután a helyszínen volt.  Ezt követően a jelzőrendszer tagjaival részt vett a Nógrádmegyer önkormányzatának épületében rendezett mediációs megbeszélésen. Külön megbeszéléseket szervezett, és folytatott a roma közösség tagjaival a jelzőrendszer tagjainak részvételével, és tárgyalt a térség roma származású országgyűlési képviselőjével, és a konfliktusban érintett Nógrádmegyeri pappal is.  Így összesen Nógrádmegyerben 4 alkalommal került sor megbeszélésre.

 

Balassagyarmati Kistérség

Szügyből érkezett szülői panasz, hogy a gyermekét az óvodában a dadus megverte. Először a szülőkkel találkoztunk, majd az óvoda vezetésével, és a szülőkkel közösen. Ezt követően a helyi CKÖ tagjaival, majd a megyei cigány önkormányzat elnökével. Összesen két alkalommal történt megbeszélés, a jelzőrendszer tagjai is bekapcsolódtak a munkába.

 

Szécsényi Kistérség:

 

Magyargéc településen a rendőri bántalmazás ellen érkezett bejelentés.

A jelzőrendszer tagjai felvették a kapcsolatot a megyei rendőrséggel. A sértetett orvoshoz, vitték, az ügyészségi nyomozóhivatalnál az ADH ügyvédje jelenlétében a sértett a feljelentést megtette.

 

 

Eredmények

Ludányhalászi

Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt van az ügy. Az egyezségtervezetet nem fogadtuk el, így új tárgyalás lesz, vagy meghozzák a határozatot.  A jelzőrendszer tagjai folyamatosan nyomon követeik az eseményeket. Tájékoztatva vannak, tanulnak.

 

Nógrádmegyer

A mediációs megbeszélések után a község elcsendesedett.

 

Szügy:

A mediációs megbeszéléseket követően az ügy nyugvópontra került. Tisztázódtak a félreértések, az óvoda részéről a bocsánatkérés a szülők felé megtörtént.

 

Magyargéc

Az ügy lezárásra került. A rendőri bántalmazás tényét nem sikerült bizonyítanunk. A panaszos ügyfél kérésére az ügyben további vizsgálatot nem kezdeményeztünk.

 

Edelény település

Molnár Oszkár polgármester kijelentése után a program szakmai vezetője Berki Judit a helyszínen találkozott a helyi cigány kisebbségi önkormányzat vezetőjével.

Megbeszélést folytatott az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársával, aki felé jelezte, hogy a szövetség panasszal fog élni a sértett asszonyok nevében.

Ezt követően műhelymunka keretében találkozott a sértett asszonyokkal, majd sor került a panaszfelvételére.

A jegyzőkönyv felvételét követően az anyagot megküldte az EBH. A Hatóság kérésére kért nyilatkozatot a szövetség becsatolta. Sajnálatosan tárgyaláson nem tudott részt venni a szövetség szakmai vezetője, mert arra az időpontra már előre egyeztetett más irányú elfoglaltsága volt.

Az EBH gyorsított eljárás keretében meghozta a Határozatát, melyet megküldött a szövetség számára is. (Mellékelve.)

 

Tevékenység 3

Programok beszélgető körök fiatalok számára

Helyszínek: Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó, Hatvan települések.

Először a középiskolában kerestük meg a fiatalokat. Kitöltöttek egy általunk szerkesztett kérdőívet, majd utána került sor a beszélgető körökben való részvételre. A fiatalok nagyon nyitottak voltak. Nagyon sok tapasztalatra tettünk szert.

 

Eredmények: Sokan közülük vállalkoztak a táborban való részvételre, és a közös munkára.

A tábori program után a szécsényi kistérségben a nyári táborok időszakában, és az iskolakezdést követően találkoztunk még fiatalokkal.

Ennek oka, hogy a szorospataki tábor jól sikerült, és a fiatalok igényelték a találkozást. Ezt a pályázati programban nem vállalt feladat volt ennyi helyszíne, de a fiatalok miatt szükséges volt a találkozás. Így Magyargéc, Nagylóc, Varsány, Nógrádszakál, Rimóc, és Endrefalva településen került sor fiatalok érzékenyítő programjára.

 

Tábor Szorospatak

A Szorospataki tábor jól sikerült. A fiatalok számára érdekes, jó, és színvonalas program került összeállításra.  Az eredetileg jelentkezett fiatalok köréből többen nem tudtak részt venni a programban. A szakmai vezető mindenkit külön felhívott telefonon is, értesítő is kiment, de az utolsó pillanatban különböző indokokra hivatkozva lemondták a részvételt. Így Bátonyterenye városból került sor még fiatalok bevonására, akik szívesen vettek részt a tábori munkában. A felnőttek segítségével sikerült egy kiadvány vázat is összeállítani, melyre alapozva a táborban résztvevő felnőttek már befejezték a munkát. A kiadvány sokszorosításra került, a vállalásnak megfelelően.

Fényképek