Mátraverebélyi Tanoda EFOP-3.3.1-16-2017-00083.

esza logó  szécsényi 2020

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2017.07.01. - 2018.12.31.

Támogatási összeg: 18.843.520,-Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, és fiatalok iskolán kívüli oktatási és szabadidős lehetőségeinek a segítése- 30 fő felső tagozatos és középiskolába járó számára – az iskolaidőn túl biztosított programokon való részvétel lehetőségének megteremtése. Az eddigi szakmai pedagógiai munka folytatása- annak bővítése a gyermekek egyéni fejlesztési üteméhez igazítva.
• Kiemelten támogatjuk a gyermekek azon célját, hogy minél magasabb arányban kerüljenek érettségit adó középiskolában, vagy végezzenek el hiányszakmát, amivel könnyebben találnak állást a munkaerőpiacon.  
• A helyben élő HHH és HH gyermekek támogatása, segítése a szegénységi csapdából való kikerülés lehetőségének támogatása az oktatás, nevelés, a szabadidős programok biztosította lehetőségek megteremtésével.  
• A gyermekek sikeresen végezzék el az általános iskolát, kerüljenek hiányszakmát tanuló képzésekbe, a középiskolákba, és egyre több gyermek számára váljon elérhetővé az érettségi bizonyítvány megszerzése.  
• A munkaerőpiacra történő belépés lehetősége a Tanodai programban résztvevő gyermekek körében jelentősen javuljon.
• Csökkenjen a közmunkaprogramba bekerülők száma a fiatalok körében.  
Együttműködésekkel támogassuk az újonnan induló tanodákat, az eddigi tapasztalatainkat adjuk át, és a közös munka egy jó partneri viszonyt alakítson, ki mely lehetővé teszi az egymástól való tanulást.

Hálózatosodás,  kapacitásfejlesztés:
A Tanodaplatform  keretében szervezetünk több alkalommal szerepet vállalt a jó gyakorlatok , tapasztalatok átadásában  a szakmai műhelymunkák keretében.  Ezt a feladatot a továbbiakban is Vállajuk annak érdekében, hogy  a módszertani, pedagógiai munkakultúra, a szociálismunka a családokkal, a jutalmazó rendszer kialakítása  a még lévő jó gyakorlatok váljanak mindenki számára   elérhetővé akik tanodát vezetnek, működtetnek.
• A partneri helyi és országos szinten való együttműködések erősödjenek. Az Országos Tanodahálózatban is vállaljon a szervezet aktív szerepet, annak érdekében, hogy  minél több tanoda legyen a hálózat aktív tagja.
• Minél   több főiskolás, egyetemista hallgató töltse gyakorlatát a Tanodában.  
• Az önkéntesek száma növekedjen a tanodában.
Közvetlen célkitűzések:
• Minden tevékenységünk a gyermek és családja köré épüljön.
• A szülői házzal történő kapcsolattartás a családdal történő jó együttműködés kialakítása- megtartása
• A helyi oktatási és szociális intézményekkel történő jó együttműködések megtartása- tovább fejlesztése.
• Legyen a gyermek nyitott a világra, segítsük, hogy ez a világ megismerhetővé váljon a számára, kapjon ehhez megfelelő egyéni segítséget.
• Tegyük számára lehetővé, hogy megtanulja az együttműködés különböző területeit (kiscsoportos, nagycsoportos, felnőttek, és gyermekek, gyermekek, és gyermekek közöttit)
• Segítsük fiataljaink munkakezdését, tapasztalatszerzését, legyenek mintáink a tanoda fiataljai előtt.
• Adjuk át a tapasztalatokat, hogy mások is tudjanak a saját közösségeikbe segítséget nyújtani.
• Legyenek kapcsolataink felsőfokú képesítést nyújtóintézményekkel, hogy gyermekeink számára váljon ismertté, és elfogadottá a főiskolán és egyetemen megszerezhető tudások sokszínűsége.
• A Tanoda programban résztvevő gyermekek iskolai eredményessége javuljon- legalább 2 területen az alábbi tantárgyak figyelembevételével Matematika- logika, szövegértés, és szociális kompetencia területen
• A bemeneti méréseket követően a kiértékelések után valamennyi gyermek számára készüljön el az egyéni fejlesztési terv- a beavatkozási pontok kiemelésével.  
• Kiemelt szempont kell, hogy legyen a tehetséggondozás, tehetségazonosítás.
• Minél több önkéntes kerüljön  a közösségi szolgálatosok közül.
• Az önkéntesség részvételének erősítése ( hazai és nemzetközi  partnerek  részvételével a tanodában)

A Tanoda pedagógiai módszertana:
Az egyéni személyiségfejlesztés, a tanulásban jelentkező differenciálási lehetőségek, a projektmódszer, és a kooperatív tanulás technikája. A gyermekeink közötti különbségek nagyon sokfélék, széles skálán leírhatók. Nem korlátozhatók a tantárgyakban elért iskolai eredmények közötti különbségre. Éppen ezért a differenciálás fogalmát is szélesebb összefüggésben kell értelmezni, nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel.

Hét területen szeretnénk előbbre lépni: a tanoda oktatás területén.
1. Tábla és logikai játékok alkalmazása a gyermekek egyéni differenciált fejlesztése területén a reál tantárgyak tanulásánál.
2. Szövegértés
3. Idegen nyelv
4. számítógépes ismeretek bővítése
5. Szociális kompetenciaterületek fejlesztése- pályaorientáció, önismeret
6. Művészetek film, és fotóanyagok, zenekultúra- népismereti foglalkozások
7. Lássunk világot! Ismerjük meg a környezetünket, vegyünk részt kulturális programokon, kirándulásokon.
8. Tudásmegosztás
9. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában 
 
MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK 

2017.07.21. Nyílt nap

 • Résztvevők száma:  52 fő
 • Ebből gyerek:  8 fő

2017.07.17. Nyári Programok

 • 2017.07.17 Résztvevők száma:  14 fő gyerekek száma 12  fő
 • 2017.07.18 Résztvevők száma: 20  fő gyerekek száma  16 fő
 • 2017.07.19 Résztvevők száma:  10 fő gyerekek száma  8 fő
 • 2017.07.20 Résztvevők száma:  12 fő gyerekek száma  10 fő
 • 2017.07.21 Résztvevők száma:  17 fő gyerekek száma 13  fő
 • 2017.07.24 Résztvevők száma:  10 fő gyerekek száma 7 fő
 • 2017.07.25 Résztvevők száma:  16 fő gyerekek száma 12  fő
 • 2017.07.26 Résztvevők száma:  19 fő gyerekek száma 16 fő
 • 2017.07.27 Résztvevők száma:  12 fő gyerekek száma  10 fő
 • 2017.07.28 Résztvevők száma:  18 fő gyerekek száma 16 fő

2017.08.01. HOLOCAUST megemlékezés

 • Résztvevők száma: 20 fő
 • Ebből gyerek: 17 fő

2017.09.04. Szülői értekezlet

 • Résztvevők száma:  8 fő

2017.09.22 Tanoda Nyílt Nap

 • Résztvevők száma:60 fő
 • Ebből gyerek:  52 fő

2017.10.07. Budapesti Kirándulás

 • Résztvevők száma: 45  fő
 • Ebből gyerek:  38 fő

2017.10.31. Halloween party

 • Résztvevők száma: 25 fő
 • Ebből gyerek:  23 fő

2017.11.07. Oláh Gergő látogatása

 • Résztvevők száma: 12 fő
 • Ebből gyerek: 11 fő

2017.12.01. pályaorientáció Lipthay Béla Szakközépiskola Szécsény

 • Résztvevők száma: 3 fő
 • Ebből gyerek: 2 fő

2017.12.08 - 09. Pályanapok AJP

 • Résztvevők száma:  10 fő
 • Ebből gyerek:  3 fő

2017.12.06. Mikulás

 • Résztvevők száma: 25 fő
 • Ebből gyerek: 20 fő

2017.12.12. Decemberi Mikulás ajándékműsor Budapesten

 • Résztvevők száma:  25 fő
 • Ebből gyerek:  21 fő

2017.12.14. Balázs János filmvetítés

 • Résztvevők száma:  25 fő
 • Ebből gyerek:  23 fő

2017.12.18. Kisebbségek Napja

 • Résztvevők száma:  40 fő
 • Ebből gyerek:  33 fő

2017.12.22. Karácsony

 • Résztvevők száma: 24  fő
 • Ebből gyerek:  20 fő

2017.12.30. Szilveszteri party

 • Résztvevők száma:  33 fő
 • Ebből gyerek:  21 fő

2018.01.19. Kiállitás József Attila Művelődési Központ Salgótarján Kinti Program

 • Résztvevők száma:  10 fő
 • Ebből gyerek: 8 fő

2018. 01.24. Kiállítás Roma Alkotóműhely Kinti Program

 • Résztvevők száma: 10 fő
 • Ebből gyerek:  8 fő

2018.02.10. Mozi látogatás Kinti Program

 • Résztvevők száma:  34 fő
 • Ebből gyerek: 31  fő

2018.02.14. Valentin Nap

 • Résztvevők száma: 12  fő
 • Ebből gyerek: 10  fő

2018.02.26.  Farsang

 • Résztvevők száma:  18 fő
 • Ebből gyerek: 15 fő

2018.03.06. Pékség látogatás pályanapok

 • Résztvevők száma:  8 fő
 • Ebből gyerek: 5 fő

2018.03.15. Március 15-i ünnep

 • Résztvevők száma:  19 fő
 • Ebből gyerek: 17 fő

2018.03.29. Húsvéti Játszóház

 • Résztvevők száma: 18 fő
 • Ebből gyerek:  16 fő

2018.04.07. Nemzetközi Roma Nap Kinti program

 • Résztvevők száma:  19 fő
 • Ebből gyerek: 17  fő

2018.04.07. Egyesek Média színház

 • Résztvevők száma:  11 fő
 • Ebből gyerek: 8  fő

2018.04.28. Egyesek Média színház

 • Résztvevők száma:  13 fő
 • Ebből gyerek: 8  fő

2018.05.03. Anyák napja

 • Résztvevők száma: 18 fő
 • Ebből gyerek: 17 fő

2018.05.11. Tanodák éjszakája

 • Résztvevők száma: 20 fő
 • Ebből gyerek: 15 fő

2018.05.18 Pünkösd királyválasztás

 • Résztvevők száma:  14 fő
 • Ebből gyerek:  12 fő

2018.04.26 Szélkakas Fogadó Pályanapok

 • Résztvevők száma:  5 fő
 • Ebből gyerek:  2 fő

2018.05.25. Kiállítás megnyitó a lucfalvi és a bátonyi tanodás gyerekek munkáiból kinti program

 • Résztvevők száma:  6 fő
 • Ebből gyerek:  3 fő

2018.05.26. Gyermeknap Nyílt Nap

 • Résztvevők száma: 32 fő
 • Ebből gyerek: 25  fő

2018.05.30. Pályaorientáció TSZ major

 • Résztvevők száma: 18 fő
 • Ebből gyerek: 10  fő

2018.06.15. Pályaorientáció PCT  Office üzlet

 • Résztvevők száma: 15 fő
 • Ebből gyerek: 11 fő

2018.06.25. szülői értekezlet

 • Résztvevők száma: 8 fő

2018.07.02-2018.07.06.-ig. Nyári Programok magonc mesetábor

 • 2018.07.02. Résztvevők száma:  24 fő gyerekek száma 19  fő
 • 2018.07.03. Résztvevők száma:  21 fő gyerekek száma 17  fő
 • 2018.07.04 Résztvevők száma:  22 fő gyerekek száma 16 fő
 • 2018.07.05 Résztvevők száma:  19 fő gyerekek száma 15  fő
 • 2018.07.06 Résztvevők száma:  15 fő gyerekek száma 12  fő

2018.07.09-2018.07.13.-ig. Nyári Programok Toldi Tábor

 • 2018.07.09. Résztvevők száma:  22 fő gyerekek száma 18  fő
 • 2018.07.10. Résztvevők száma:  24 fő gyerekek száma 22  fő
 • 2018.07.11. Résztvevők száma:  22 fő gyerekek száma 16 fő
 • 2018.07.12. Résztvevők száma:  22 fő gyerekek száma 18  fő
 • 2018.07.13. Résztvevők száma:  21 fő gyerekek száma 17  fő

2018.07.27. Pályaorientáció Salgótarján cukrászda

 • Résztvevők száma: 15 fő
 • Ebből gyerek: 10 fő

2018.08.02. Holocaust megemlékezés

 • Résztvevők száma: 36 fő
 • Ebből gyerek: 26 fő

2018.08.13. Pályaorientáció helyi TÜZÉP

 • Résztvevők száma: 12 fő
 • Ebből gyerek: 8 fő

2018.09.06. Nyílt nap a Tanodában Tanévnyitás Tájékoztatás

 • Résztvevők száma: 40 fő
 • Ebből gyerek: 12 fő

2018.09.06. Pályaorientáció helyi KISBOLT

 • Résztvevők száma: 12 fő
 • Ebből gyerek: 8 fő

2018.09.07. USZUDA

 • Résztvevők száma: 22 fő
 • Ebből gyerek: 17 fő

2018.09.14. TANODÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKŐDÉS ( MESE)

 • Résztvevők száma: 7 fő
 • Ebből gyerek: 0 fő

2018.09.22. KIRÁNDULÁS SÁSTÓ

 • Résztvevők száma: 38 fő
 • Ebből gyerek: 29 fő

2018.10.03. CSALÁDI PROGRAM A TANODÁBAN

 • Résztvevők száma: 24 fő
 • Ebből gyerek: 17 fő

2018.10.10. PÁLYAORIENTÁCIÓ HELYI ISKOLA.

 • Résztvevők száma: 12 fő
 • Ebből gyerek: 8 fő

2018.10.14. EGER KIRÁNDULÁS

 • Résztvevők száma: 38 fő
 • Ebből gyerek: 29 fő

2018.10.26. KIÁLLÍTÁS MEGYNYITÓ ( VÁRI ZSOLT FESTŐMŰVÉSZ )

 • Résztvevők száma: 14 fő
 • Ebből gyerek: 8 fő

2018.10.31. TÖK PARTY

 • Résztvevők száma: 29 fő
 • Ebből gyerek: 20 fő

2018.11.12. TANODÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ( SZEGED MOTÍVÁCIÓ EGYESŰLET )

 • Résztvevők száma: 16 fő
 • Ebből gyerek: 0 fő

2018.11.08. AJP  PÁLYAORIENTÁCIÓ

 • Résztvevők száma: 11 fő
 • Ebből gyerek: 6 fő

2018.11.20. DR. ZACHER GÁBOR DROGHELYZET MEGYARORSZÁGON ELŐADÁS.

 • Résztvevők száma: 14 fő
 • Ebből gyerek: 6 fő

2018.11.23. PÁLYAORIENTÁCIÓ CIPÉSZ

 • Résztvevők száma: 7 fő
 • Ebből gyerek: 5 fő

2018.12.05. MIKULÁS

 • Résztvevők száma: 29 fő
 • Ebből gyerek: 24 fő

2018.12.07. PÁLYAORIENTÁCIÓ GUMIS

 • Résztvevők száma: 7 fő
 • Ebből gyerek: 5 fő

2018.12.08. KARÁCSONYI MOZI

 • Résztvevők száma: 40 fő
 • Ebből gyerek: 31 fő

2018.12.11. JEZSUITA ROMA SZAKKOLÉGIUM

 • Résztvevők száma: 18 fő
 • Ebből gyerek: 12 fő

2018.12.14. PEGAZUS ÉLMÉNYKÖZPONT

 • Résztvevők száma: 24 fő
 • Ebből gyerek: 19 fő

2018.12.14.-15 KISEBBSÉGEK NAPJA RENDEZVÉNYSOROZAT

 • Résztvevők száma: 46 fő
 • Ebből gyerek: 19 fő

2018.12.20. KARÁCSONY

 • Résztvevők száma: 32 fő
 • Ebből gyerek: 26 fő

2018.12.21 Tanodatájékoztató- Nyílt Nap

 • Résztvevők száma
 • Ebből gyerek:

2018.12.29. SZILVESZTER

 • Résztvevők száma: 18 fő
 • Ebből gyerek: 14 fő
FOTÓK A TANODA-HÁLÓZAT FACEBOOK OLDALÁN NAPI SZINTEN MEGTALÁLHATÓAK: https://www.facebook.com/groups/486336154769106/?ref=bookmarks