EFOP-3.3.1-16-2017-00082. sz. pályázati program -  "Bátonyterenyei Tanoda" c. 

esza logó  szécsényi 2020

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2017.07.01. - 2018.12.31.

Támogatási összeg: 18.849.720,-Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, és fiatalok iskolán kívüli oktatási és szabadidős lehetőségeinek a segítése- 30 fő felső tagozatos és középiskolába járó számára – az iskolaidőn túl biztosított programokon való részvétel lehetőségének megteremtése. Az eddigi szakmai pedagógiai munka folytatása- annak bővítése a gyermekek egyéni fejlesztési üteméhez igazítva.
• Kiemelten támogatjuk a gyermekek azon célját, hogy minél magasabb arányban kerüljenek érettségit adó középiskolában, vagy végezzenek el hiányszakmát, amivel könnyebben találnak állást a munkaerőpiacon.  
• A helyben élő HHH és HH gyermekek támogatása, segítése a szegénységi csapdából való kikerülés lehetőségének támogatása az oktatás, nevelés, a szabadidős programok biztosította lehetőségek megteremtésével.  
• A gyermekek sikeresen végezzék el az általános iskolát, kerüljenek hiányszakmát tanuló képzésekbe, a középiskolákba, és egyre több gyermek számára váljon elérhetővé az érettségi bizonyítvány megszerzése.  
• A munkaerőpiacra történő belépés lehetősége a Tanodai programban résztvevő gyermekek körében jelentősen javuljon.
• Csökkenjen a közmunkaprogramba bekerülők száma a fiatalok körében.  
Együttműködésekkel támogassuk az újonnan induló tanodákat, az eddigi tapasztalatainkat adjuk át, és a közös munka egy jó partneri viszonyt alakítson, ki mely lehetővé teszi az egymástól való tanulást.

Hálózatosodás,  kapacitásfejlesztés:
A Tanodaplatform  keretében szervezetünk több alkalommal szerepet vállalt a jó gyakorlatok , tapasztalatok átadásában  a szakmai műhelymunkák keretében.  Ezt a feladatot a továbbiakban is Vállajuk annak érdekében, hogy  a módszertani, pedagógiai munkakultúra, a szociálismunka a családokkal, a jutalmazó rendszer kialakítása  a még lévő jó gyakorlatok váljanak mindenki számára   elérhetővé akik tanodát vezetnek, működtetnek.
• A partneri helyi és országos szinten való együttműködések erősödjenek. Az Országos Tanodahálózatban is vállaljon a szervezet aktív szerepet, annak érdekében, hogy  minél több tanoda legyen a hálózat aktív tagja.
• Minél   több főiskolás, egyetemista hallgató töltse gyakorlatát a Tanodában.  
• Az önkéntesek száma növekedjen a tanodában.
Közvetlen célkitűzések:
• Minden tevékenységünk a gyermek és családja köré épüljön.
• A szülői házzal történő kapcsolattartás a családdal történő jó együttműködés kialakítása- megtartása
• A helyi oktatási és szociális intézményekkel történő jó együttműködések megtartása- tovább fejlesztése.
• Legyen a gyermek nyitott a világra, segítsük, hogy ez a világ megismerhetővé váljon a számára, kapjon ehhez megfelelő egyéni segítséget.
• Tegyük számára lehetővé, hogy megtanulja az együttműködés különböző területeit (kiscsoportos, nagycsoportos, felnőttek, és gyermekek, gyermekek, és gyermekek közöttit)
• Segítsük fiataljaink munkakezdését, tapasztalatszerzését, legyenek mintáink a tanoda fiataljai előtt.
• Adjuk át a tapasztalatokat, hogy mások is tudjanak a saját közösségeikbe segítséget nyújtani.
• Legyenek kapcsolataink felsőfokú képesítést nyújtóintézményekkel, hogy gyermekeink számára váljon ismertté, és elfogadottá a főiskolán és egyetemen megszerezhető tudások sokszínűsége.
• A Tanoda programban résztvevő gyermekek iskolai eredményessége javuljon- legalább 2 területen az alábbi tantárgyak figyelembevételével Matematika- logika, szövegértés, és szociális kompetencia területen
• A bemeneti méréseket követően a kiértékelések után valamennyi gyermek számára készüljön el az egyéni fejlesztési terv- a beavatkozási pontok kiemelésével.  
• Kiemelt szempont kell, hogy legyen a tehetséggondozás, tehetségazonosítás.
• Minél több önkéntes kerüljön  a közösségi szolgálatosok közül.
• Az önkéntesség részvételének erősítése ( hazai és nemzetközi  partnerek  részvételével a tanodában)

A Tanoda pedagógiai módszertana:
Az egyéni személyiségfejlesztés, a tanulásban jelentkező differenciálási lehetőségek, a projektmódszer, és a kooperatív tanulás technikája. A gyermekeink közötti különbségek nagyon sokfélék, széles skálán leírhatók. Nem korlátozhatók a tantárgyakban elért iskolai eredmények közötti különbségre. Éppen ezért a differenciálás fogalmát is szélesebb összefüggésben kell értelmezni, nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel.

Hét területen szeretnénk előbbre lépni: a tanoda oktatás területén.
1. Tábla és logikai játékok alkalmazása a gyermekek egyéni differenciált fejlesztése területén a reál tantárgyak tanulásánál.
2. Szövegértés
3. Idegen nyelv
4. számítógépes ismeretek bővítése
5. Szociális kompetenciaterületek fejlesztése- pályaorientáció, önismeret
6. Művészetek film, és fotóanyagok, zenekultúra- népismereti foglalkozások
7. Lássunk világot! Ismerjük meg a környezetünket, vegyünk részt kulturális programokon, kirándulásokon.
8. Tudásmegosztás
9. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában 
 
MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK

Belső  programok a tanodában

Nyári programok 12 nap

 • Gyermekek száma:
 • 07.17. - 15 fő
 • 07.18. – 15 fő
 • 07.19. - 15 fő
 • 07.20. - 15 fő
 • 07.21.- 15 fő
 • 07.22. - 15 fő
 • 07.24. – 15 fő
 • 07.25. – 15 fő
 • 07.26. - 15 fő
 • 07.27. - 15 fő
 • 07.28. - 15 fő
 • 07.29. - 4 fő

2017. 10.31.  Haloween party

 • Résztvevők száma: 19 fő
 • Ebből gyermek 19 fő

2017. 11.07. Oláh Gergő látogatása

 • Résztvevők száma: 23 fő
 • Gyermekek száma: 22 fő

2017. 12. 06. Mikulás

 • Résztvevők száma: 25 fő
 • Ebből gyerek: 23 fő

2017. 12.18. Balázs János filmvetítés

Résztvevők száma: 12 fő

Ebből gyerek:  9 fő

2017. 12.22 Karácsony

Résztvevők száma 20 fő

Ebből gyerek: 18 fő

2017. 12.30  Szilveszteri party

Résztvevők száma: 25 fő

Ebből gyerek: 22 fő

2018.02.15. Valentin Nap

Résztvevők száma: 14 fő

Ebből 13 fő gyermek és 1 fő tanár

2018.02.23. Farsang

Résztvevők száma: 20 fő

Ebből gyermek: 19 fő és 1 fő tanodasegítő

2018.03.14. Ünnepség

Résztvevők száma: 13 fő

Ebből 12 fő gyermek, és egy fő tanár

2018. 04.07.  Nemzetközi Romanap

Résztvevők száma: 20 fő

Ebből gyermek: 10 fő- három szülő, és 7 fő munkatárs

2018.05.11. Tanodák éjszakája 

Résztvevők száma: 17 fő

Ebből gyerek:  16 fő

2018.05.17. Pünkösd 

Résztvevők száma: 10 fő

Ebből gyerek:  9 fő

Ebből gyerek:  9 fő

2018. 06.21. Szülői tájékoztató

Résztvevők száma: 8 fő

2018.07.02. Nyári programok Magonc mesetábor/Toldi tábor 10 napos

 • Gyermekek száma:
 • 07.02. - 12 fő                             résztvevők száma: 13 fő
 • 07.03. - 12 fő                             résztvevők száma: 14 fő
 • 07.04. - 12 fő                             résztvevők száma: 13fő
 • 07.05. - 12 fő                             résztvevők száma: 15 fő
 • 07.06. - 12 fő                             résztvevők száma: 13 fő
 • 07.09. - 12 fő                             résztvevők száma: 20 fő
 • 07.10. - 12 fő                             résztvevők száma: 21 fő
 • 07.11. - 12 fő                             résztvevők száma: 20 fő
 • 07.12. - 12 fő                             résztvevők száma: 22 fő
 • 07.13. - 12 fő                             résztvevők száma: 20 fő

2018.10.31. Halloween tök party

 • Gyermekek száma:
 • 10.231. - 13 fő                          résztvevők száma: 17 ő
 •  

2018.11.16. Waldorf önkéntesek programja

 • Gyermekek száma:
 • 11.16. - 9 fő                               résztvevők száma: 18 fő

2018.12.05. Mikulás

 • Gyermekek száma:
 • 11.14. - 12 fő                             résztvevők száma: 14 fő

2018.12.29. Szilveszteri mulatság

 • Gyermekek száma:
 • 12.17. - 12 fő                             résztvevők száma: 14 fő

Összesen: 538 gyermek vett  részt kumulált értékben a belső programokon

Kinti Programok

2017. 07. 07

 Résztvevők száma 65 fő ebből tanodás gyermek volt 23 fő + 13  gyerek  a tanodás gyermekek  testvérei , ez összesen  36 fő volt.

Kinti résztvevő: 40 fő, melyben beleszámoltuk e nem tanodás 13 gyermeket is.   A rendezvényen 2 fő belső munkatárs vett részt.

2017.08.02 Holocaust Emlékünnepség

Résztvevők száma: 62 fő- ebből gyermek 32 fő ebből tanodás gyermek: 10 fő.  Külső résztvevő 43, melybe beleszámoltuk a nem tanodás gyermekeket is 22 fővel.    A tanodai munkatársak 9 fővel vettek részt. 

2017.09.08 Nyílt Nap  Résztvevők száma összesen: 66 fő  ebből gyermek 39 fő Ebből tanodás:  24 fő  külső résztvevők száma:  37  fő Belső munkatárs: 5 fő

2017. 12.16 Kisebbségek Napja

Összes résztvevő: 37 fő Ebből 27 gyermek, ebből tanodás gyermek 12 fő , 3 fő belső munkatárs. Összes külsős résztvevő száma 22 fő

2018. 05. 26. Gyereknap

Résztvevők száma: 66 fő

Összes gyermek: 30 fő ebből tanodás: 23 fő Kinti résztvevők száma. 39 fő, belső munkatárs 4 fő

2018.  08.02.  Holocaust Emlékünnepség

Résztvevők száma: 21 fő

Összes gyermek: Tanodás gyermek: 15 fő külső résztvevő: 3 fő , belső munkatárs 3 fő

2018. 12.14.15  Kisebbségek  Napja

 Résztvevők száma: 155 fő. Ebből gyerek: 105 fő  Ebből tanodás:  15 fő  Külső résztvevők száma:136 fő

Belső munkatársak száma: 4 fő

 2018. 12.20. Kossuth Napok

Résztvevők száma: 230 fő

Közös megrendezésű volt a helyi általános iskolával.

175 fő gyermekből tanodás gyermekek száma: 30 fő

 Nyilatkozat csatolva a közös rendezvényről. 55 felnőtt,  ebből munkatárs:  5 fő

Külső résztvevők száma: 195 fő

Külső személyek száma a Nyílt Napokon összesen: 508 fő

Pályaorientációs alkalmak

2017. 12.01. Pályaorientáció Szécsény Lipthay Béla Szakközépiskola

 • Résztvevők száma: 2 fő
 • Gyermekek száma: 1 fő

2017. 12.07. Pályaorientáció Váci Mihály Gimnázium

 • Résztvevők száma: 9 fő
 • Gyermekek száma: 6 fő

2017. 12.08.-09.  AJP Salgótarján –pályaválasztáshoz kapcsolódóan

 • Résztvevők száma: 9 fő
 • Ebből gyerek: 3 fő

2018.03.06            Pályaválasztás Pékség

Pékség látogatás résztvevők száma:  15 fő

Ebből gyermek 14 fő gyermek és 1 fő felnőtt

2018.04. 27.  Szélkakas Fogadó látogatás: 5 fő

3 gyermek, és 2  fő felnőtt

2018.05.15. pályaorientáció zöldséges 9 gyerek +4 kísérő

Résztvevők száma: 13 fő

Ebből gyerek:  9 fő

2018.06.11. pályaorientáció gumis

Résztvevők száma: 11 fő

Ebből gyerek:  9 fő

2018.08.29. Idősek otthona pályaorientáció

 • Gyermekek száma:
 • 08.29. - 9 fő                               résztvevők száma: 12 fő

2018.08.30. Kulcsmásolás pályaorientáció

 • Gyermekek száma:
 • 08.30. - 6 fő                               résztvevők száma: 8 fő

2018.09.28. Cipész pályaorientáció

 • Gyermekek száma:
 • 09.28. - 9 fő                               résztvevők száma: 14 fő
 • 11.06. - 0 fő                               résztvevők száma: 6 fő

2018.11.09. AJP pályaorientáció

 • Gyermekek száma:
 • 11.09. - 4 fő                               résztvevők száma: 8 fő
 •  

2018.12.11. Jezsuita Roma Szakkollégium látogatás

 • Gyermekek száma:
 • 12.11. - 10 fő                             résztvevők száma: 16 fő

Gyermekek létszáma, akik részt vettek a pályaorientációs foglalkozásokon- kumulált értében: 82 fő

Kirándulások

2017. 08.04. Budapest Külső Program- kirándulás Budapest

 • Résztvevők száma: 36 fő
 • Gyermekek száma: 31 fő

2018.07. 16-21. Tatai élménytábor külsős program- nem tanoda forrásból, de tanodás gyermekek részvételével.

 • Gyermekek száma:
 • 07.16-21. - 8 fő                 résztvevők száma: 10 fő

2018.09.22. Sástói Kirándulás

 • Gyermekek száma:
 • 09.22. - 30 fő                             résztvevők száma: 36 fő

2018.10.14. Egri Kirándulás

 • Gyermekek száma:
 • 08.07. - 27 fő                             résztvevők száma: 36 fő

Összes gyermek létszáma, akik kiránduláson vettek részt:   96  fő

Együttműködési  programok a Bátonyi Tanodában

2018. 02.15 Szakmai tapasztalatcsere Katolikus Karitasz

Résztvevők száma: 20 fő

Ebből gyerek:        16 fő

2018. 05. 25. Tanodák közötti együttműködés roma alkotóműhelyben 16 gyerek 2 kísérő.

Résztvevők száma: 16 fő

Ebből gyerek:  15 fő

2018. 09.14. Tanoda Hospitáció MESE Tanoda

        résztvevők száma: 16 fő

2018. 11. 06. Közös együttműködés az iskolával

      Résztvevők száma: 6 fő

2018.11.12. Szeged Tanodák közötti együttműködés

                  Résztvevők száma: 15 fő

2018.12.11. Jezsuita Roma Szakkollégium látogatás

 • Gyermekek száma: 10 fő
 • Résztvevők száma: 2 fő a tanodából
 
FOTÓK A TANODA-HÁLÓZAT FACEBOOK OLDALÁN NAPI SZINTEN MEGTALÁLHATÓAK: https://www.facebook.com/groups/486336154769106/?ref=bookmarks