KŐKEMÉNY- KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK NÓGRÁDBAN ÉS BARANYÁBAN

  

KŐKEMÉNY- KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK NÓGRÁDBAN ÉS BARANYÁBAN

NCTA-2013-4172-M2

 

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2013.10.01. - 2015.08.31.

Támogatási összeg: 31.885.260,-Ft

 

KŐKEMÉNY

 

A közösségi kezdeményezések megvalósítói eredeti, elhivatott, együttműködő, küzdeni tudó, kitartó egyének, közösségek: KŐKEMÉNYek. A KŐKEMÉNY programunkkal az ő fáradhatatlan munkájukhoz kívánunk biztos alapokat nyújtani.

A KŐKEMÉNY rövidítés a KÖzösségi KEzdeMÉNYezés szókapcsolatból ered, és olyan alulról jövő ötleteket, akciókat jelöl, melyek egy közösség erejéből merítve akarnak változást hozni a saját, és sok esetben a tágabb környezetük életébe. Ezek a kezdeményezések gyakran egy-egy csoport tagjainak megélhetőségét, gazdasági-társadalmi fejlődését, környezetkímélő fennmaradását és befogadó közösségi együttlétét jelentik. Létrehozásuk és kiegyensúlyozott működtetésük jóval fontosabb célt szolgál, mint csupán egy jó ötlet realizálása.

A Cromo Alapítvány célja, hogy ezen kezdeményezéseket a civil szféra szereplőjeként, és egyben más szervezeteket, közösségeket segítő aktorként szakmai tudásával tapasztalatával segítse. A Cromo szervezetfejlesztői, trénerei a civil szféra és a vállalati szektor működésében egyaránt jártas szakemberek, akik a valós igényekre szabják szolgáltatásaikat.

Célunk egy olyan információs csomópont létrehozása, mely az ötletek és tapasztalatok összegyűjtésére, kicserélésére, a hasonló ötletekben gondolkodók összehozására és a támogatók bevonzására is alkalmas.

A Kőkemény projekt célkitűzései

A KŐKEMÉNY - KÖzösségi KEzdeMÉNYezések projekt a Cromo Közhasznú Alapítvány kezdeményezésében a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával valósul meg. Célja Nógrád és Baranya megyei roma érdekképviselő szervezetek és közösségek kapacitásfejlesztése, valamint az általuk képviselt helyi ügyek, kezdeményezések megvalósulásának segítése. 
Célunk, hogy a helyi problémákat helyi erőforrások igénybevételével oldjuk meg. 
Célunk továbbá, hogy a résztvevő szervezetek által képviselt ügyek ismertsége a hatékonyabb eredménykommunikációnak köszönhetően eljusson a többségi társadalomhoz is, hogy ezáltal is erősítsük a  roma és nem-roma állampolgárok közötti megértést.

Tervezett tevékenységek 2013 szeptember és 2015 augusztus között


•    15 nógrádi és 5 baranyai mélyszegénységgel és roma kérdésekkel foglalkozó szervezet vagy helyi közösség működésének fejlesztése
•    Módszerek átadása közösségi kezdeményezések, programok tervezésére és megvalósítására
•    20 szervezet munkatársai számára média kommunikációs képzés tartása
•    5 közösségi kezdeményezés (KŐKEMÉNY) csoportos megvalósítása Nógrád megyében
•    A közösségi kezdeményezések dokumentálása filmekkel és online megosztása
•    Hazai és közép-kelet-európai közösségi kezdeményezéseket összegyűjtő online portál létrehozása és működtetése, sikeres közösségi kezdeményezések népszerűsítése magyar és angol nyelven
•    Tapasztalatcsere a nógrádi és baranyai résztvevő szervezetek között

Partnerség


A projektet partnerségben kívánjuk megvalósítani a Nógrád és Baranya megyei partner szervezetinkkel, valamint a közép- és kelet-európai aktív állampolgársággal foglalkozó szervezeteket összefogó hálózattal. A partneri együttműködés sikereit és esetleges buktatóit egy online gyűjteményben kívánjuk megosztani a nyilvánossággal.

Projekt partnerek

•    Színes Gyöngyök Délvidéki Roma Nőkért Egyesület, Pécs, Baranya megye
•    Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége, Bátonyterenye, Nógrád megye
•    CEE CN (Közép- és Kelet-Európai Állampolgári Hálózat), Banska Bystrica, Szlovákia

Várt hatás

Baranya és Nógrád megyében elindul a közösségi kezdeményezések módszertani fejlesztése, a tudást elsajátított szakértői kör bővítése, valamint a Kőkeményeket népszerűsítő, módszertani és útmutató portál. Az 5 közösségi kezdeményezés megvalósulásán túl, oktató film és tananyag születik a projektben, újszerű képzési formák és tartalmak látnak napvilágot. A projekt eredményeként a jelenlegi facilitátor csapat növekedését, a helyi probléma-megoldási tárház bővülését, stabilizálódó csoportokat és szervezeteket, megerősödött partneri kapcsolatokat és némileg átrendeződő helyi civil szektor képet várunk.

Módszertani leírás

Egyszerűen elsajátítható és a helyi emberek bevonásával könnyen megvalósítható, akcióorientált közösségfejlesztési megközelítést alkalmazunk.

 

A KőKemény kritériumok

KőKeménynek nevezzük a következő kritérium alapján besorolható módszereket, akciókat:

1.Adott lokális tér fejlesztésére irányul

2. Már egyszer megvalósították Magyarországon, Kelet-Európában

3.Elég az állampolgárok közössége, nem feltétel a döntéshozók beleegyezése

4.Maximum 250 000 Ft-ból megvalósítható

5.Állampolgárok minimális ismeretek, tapasztalati szakértőkkel való konzultáció után képessé válnak

6.Megismételhető, fenntartása nem igényel szervezetet, struktúrát

7.Lépésről lépésre leírható, helyben adaptálható

 

 1. A leggyakrabban alkalmazott KőKemények:

  1. Utcaösszefogás

  Röviden:

  Az Utcaösszefogás egy jól körülhatárolható szomszédság (pl. egy utca, egy lakótelepi blokkház) együttműködése valamilyen aktuális téma megoldása (pl. az út leburkolása, illegális hulladék) vagy az erőforrások cseréjének megosztása (pl. nyári gyermekfelügyelet, szívességbank kialakítása) céljából.

   2. Vasárnapi gulyás

  Röviden:

  A Vasárnap Gulyás módszertanát a Krím-félszigetről, a PACT Ukrajna megbízásából végzett közösségfejlesztő munkánk kapcsán tanultuk és tapasztaltuk (eredeti neve Sunday Borscs). A Vasárnapi Gulyás többcélú kezdeményezés, egyrészről a helyi lakosok saját projektötletének megvalósítására gyűjt a közösség saját erőforrást, másrészről az emberek találkozási fóruma egy közös főzés alkalmából, harmadrészt a közös főzés során bemutatott produkciók a helyi tehetséggondozást is támogatják.

   3. Jövőkutató Műhely

  Röviden: a Jövőkutató Műhely lényege a település lakóinak bevonása a fejlesztési koncepció kialakításába, akár témánként (egészségügy, oktatás), de akár a tágabb értelemben (munkalehetőség, a település megtartó képességének erősítése). A jövőkutató Műhely alapelvei és szabályai abban segítenek, hogy mindenki bevonódjon, hangot kapjon, lehetőséget adjon az önkéntes felajánlásra

   4. Igazlátó nap

  Röviden: az Igazlátó Nap egy jól strukturált módszer egy intézmény átláthatóságának és fejlesztésének támogatására, mint például egy iskola vagy az önkormányzat. Az anonim kérdésfeltevés és a kijelölt kérdésképviselet megvédi a diákot, lakost stb. a kérdésben megfogalmazott kritikát követő esetleges megtorlástól, az előkészítő szakaszban végzett munka pedig biztosítja a döntéshozó szint elkötelezését és bevonódását.

  5. Állampolgári Tanács

  Röviden: az ÁT egy közösségi konszenzuskialakítási technika, amelynek során egy konkrét- látszólag feloldhatatlan (igen/nem) típusú kérdés megválaszolására állítjuk fel az ideiglenes tanácsot, amely külső szakértők meghallgatása, információk gyűjtése után nyilvános megbeszélés keretében fogalmazza meg az adott kérdésben a lakossági álláspontot a döntéshozók felé az adott kérdésben.

   6. KÖM – Közösségi Önfenntartó Módszerek

  Röviden: A közösségi Önfenntartó Módszerek gyűjtőnév alatt olyan eszközöket értünk, amelyek a lakosok saját erőforrásait, kapacitását képes összegyűjteni, elosztani, megosztani, mint pl. Szívességbank, Elemorzsia (ételcserebere).

  7. Mi Magunk

  Röviden: a MI Magunk lényege, hogy egy intézmény a fenntartója anyagi segítsége nélkül is képes egyen belső és külső erőforrásokat mozgósítani külső és belső értékeinek védelme, fejlesztése céljából. Például egy közösségi tér funkciójának újragondolása a lakosok bevonásával, vagy egy iskola értékrendszerének fejlesztése a szülők, a diákok és a tanárok bevonásával, egy közösen kialakított kompetenciatár (Szaki-Tár) elkészítésével, ahol az önkéntes munka koordinálható.

 

KőKemény Portál

 

közösségi kezdeményezéseket támogató módszertani leírások, szakértői adatbázis

 

A Cromo Alapítvány által bejegyzett domain alatt futó, hamarosan elinduló portál célja, hogy a magyar és kelet-európai állampolgárok számára elérhetővé tegye azokat a közösségi kezdeményezéseket, amelyekkel a helyi problémák helyi megoldása helyi erőforrások felhasználásával oldhatók meg.

 

A portál keresőfunkciója könnyedén igazítja el az akciókat megvalósítani kívánó állampolgárokat annak érdekében, hogy a helyben felmerült igényre, problémára a megfelelő megoldási tárházat adja ki a keresőnek.

 

A portálra az összes KőKemény akció lépésről lépésre történő leírását, a megvalósult akciók esetleírását, vizuális dokumentációját feltöltjük. A portálon tapasztalati szakértők kialakíthatnak saját profilt, amellyel egymás segítségére lehetnek, így a portál alkalmassá válik további együttműködések, ötletek generálására is. A portál használata regisztrációhoz kötött, amelyet a Cromo Alapítvány kezel és moderál.

 

Tapasztalati szakértő: tapasztalati szakértő lehet az, aki megfelel az alábbi alapfeltételeknek: 

 

 1. Legalább egyszer részt vett vagy koordinált közösségi kezdeményezést
 2. Vállalja, hogy válaszol azokra a megkeresésekre, amelyek az ő módszertana iránt érdeklődnek
 3. Nem kér ellentételezést a megosztott tudásért

 A Portál várhatóan 2013 október végén indul.