Örömmel értesítünk mindenkit, hogy szervezetünk partnerszervezetként vesz részt az Európai Unió által támogatott projektben, ami a Hip-Hop vállalkozás fejlesztés 1 folytatása, amire tavaly delegáltunk már egy résztvevőt. A tavalyi projekt Lengyelországban valósult meg. Az idei projektre 12 fővel képviseljük Magyarországot. A tavalyi projektről elkészült, már több mint 10.000 látogatót vonzó videóklipek megtekinthető itt:

Hip-Hop Entrepreneurship - Welcome to my World

https://www.youtube.com/watch?v=fmTVukub-Eo

Hip-Hop Entrepreneurship teaser
https://www.youtube.com/watch?v=SuHU_KCjIGs

Az idei projektünk 2017.07.13-07.22 között valósul meg Zágrábban, Horvátországban. A fogadószervezet az Urban Mladez horvát szervezet. Összesen 48 fő vesz részt Lengyelországból, Bulgáriából, Magyarországról és Horvátországból. A projektben fő célkitűzésünk a vállalkozási ismeretek fejlesztése és a vállalkozói kompetenciák fejlesztése, a fiatalok segítése az üzleti és a művészi világban való eligazodásában. Elfogunk készíteni egy zenei videóklipet és Zágráb központjában egy táncos előadással készülünk majd Zágráb központjában.

A Hip-Hop vállalkozásfejlesztés egy Erasmus+ KA1 projekt, amit az Európai Unió támogat. A projekt koordinátor az Urban Mladez szervezet Zágrábból, a partnerszervezetek pedig a következők: Górna Art Lengyelországból, a Walk Together Bulgáriából és a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége Magyarországból.

 

Sok európai fiatal függetlenül elkötelezett a 4 hip-hop elem valamelyikében (tánc, zenei produkció és éneklés, dj-zés, graffiti), de sajnos kevés ismerettel és vállalkozói kompetenciával rendelkeznek arról, hogyan lehetne a rajongásukat a megélhetésük forrásává változtatni. Továbbá nem képesek azonosítani a városi kultúra által nyújtott lehetőségeket. Sok jó példával rendelkezünk világszerte, akik hip-hop vállalkozóként jól ismertek: Puff Daddy, Jay-Z, 50 cent és a lengyel Tede. Ezek az előadók nem csak hip-hopperként ismertek, saját kiadócégük van, vagy saját ruha és cipő cégük, táncstúdióval rendelkeznek. Ezekből a példákból merítve szervezünk műhelymunkákat a résztvevők számára.

 

A projekt ideje alatt ismereteket szereznek a résztvevők ill. fejleszthetik tudásukat a vállalkozási ismeretekkel kapcsolatban és a kezdeményező kompetencia ill. a digitális kompetencia fog erősödni a műhelymunkák során, továbbá a kulturális tudatosság is erősödni fog. A projekt végén minden résztvevő Youthpass igazolást fog kapni, ami a fejlesztett kompetenciákat fogja tartalmazni.

 

 

Hip-Hop vállalkozásfejlesztés 2 projekt célkitűzései:

-       Segíteni a résztvevőket, hogy a hobbijukat konvertálják át üzleti vállalkozássá

-       Erősíteni a résztvevőket abban, hogy legyenek kezdeményezőek és erősödjön a vállalkozói kedvük

-       A digitális kompetencia fejlesztése

-       A kezdeményező attitűd fejlesztése jó gyakorlatok bemutatásával

-       Lehetőséget adni a fiatalok számára, hogy a különböző országokból érkező résztvevők együttműködjenek egymással és egy közös projektet hozzanak létre az érdeklődésüknek megfelelően

 

 

A projekt ideje alatt az alábbi eseményeket valósítjuk meg:

-Hip-Hop dal

-Zenei videóklip

-Tánc koreográfia

-Graffiti kiállítás

-Kültéri előadás Zágráb központjában

 

Kulturális vonatkozás

A projekt ideje alatt a kultúrák közötti tapasztalatcsere és a kultúrák találkozása elősegíti az európai értékek közvetítését, a kulturális sokszínűség, mint alapérték elfogadását. A lengyel, magyar, bulgár és horvát szereplők nemzetközi kulturális esteket szerveznek, ahol a résztvevők erősítik az egységes Európai identitást. 

 

 

Project partners PR


1. Article - Announcement of the project

Dear youngsters, it is a great pleasure to inform you about our project "Hip-hop entrepreneurship 2" funded by the European Union, which is a continuation of the project "Hip-hop entrepreneurship 1" from Poland. To get an impression of what project was about, see our two videos that have over 10,000 views on social networks

Hip-Hop Entrepreneurship - Welcome to my World

https://www.youtube.com/watch?v=fmTVukub-Eo

Hip-Hop Entrepreneurship teaser
https://www.youtube.com/watch?v=SuHU_KCjIGs

The continuation of this project will be held from 14.07. - 22.07.2017 in Zagreb where Urbana mladež from Croatia will host 48 young people from Poland, Bulgaria, Hungary and Croatia. This time we will work on topics that will further complement the entrepreneurial skills of youngster from hip-hop culture and help them break through the world of business and art. We are preparing for you a new song, a new music video and a performance in the center of Zagreb. Read more about our project below.

˝Hip-hop entrepreneurship 2˝ is Erasmus + KA 1 project funded by European Union. Project coordinator is NGO Urbana mladež (Urban youth) from Zagreb, Croatia, while partners are Górna Art Centre from Poland, Walk Together from Bulgaria and Association of Roma Minority Representatives and Spokespeople of Nógrád Count from Hungary.

 

A lot of young people in Europe are independently engaged with one of the 4 elements of hip-hop (dance, music production and singing, dj-ing, drawing - graffiti), but they lack inspiration and entrepreneurial skills in order to turn “love” into means they can use to earn for a living. Moreover, many do not even see that far and therefore are not able to identify the opportunities offered by urban culture. We have examples of great hip-hop entrepreneurs worldwide like: Puff Daddy, Jay-Z , 50 cent and Tede from Poland! These hip-hopers don’t just do

hip-hop, they also have their record label houses, clothings and shoes companies, dance studios and many more.

As taught by experience from first project this one will have new content, be an upgrade and bring in all the workshops and

competences we missed from first version.

 

During project we will acquire/improve entrepreneurship and initiative competences and digital competences

(knowledge, skills and attitudes) and raise cultural awareness. In the end of mobility every participant will get

Youthpass certificate that confirm your participation in project and reflect gained competences.

 

Objectives of the project ˝Hip-hop entrepreneurship 2˝ are:

* To change the way participants look at their hobby and start thinking about turning it into a business;

* To empower participants with entrepreneurship and initiative competences;

* To empower participants with digital competences and ICT tools which can help them with business ventures;

* To inspire participants and develop initiative attitude with good practice and peer examples;

* To involve participants in project of their interest where they will cooperate with their peers from other

countries, improve cultural experience and do artistic activities they love to do.

 

During project we will make:

* hip-hop song;

* music video spot;

* dance choreography;

* graffiti exhibition;

* outdoor performance in Zagreb city.

 

CULTURAL ASPECT:

Another aspect of the project is work on convergence of cultural diversity between Poland, Bulgaria, Hungary and Croatia. With intercultural nights, presentation of our cultures and traditions and spending time together we are strengthening unique European identity. As every good host Croatia will expand their cultural courtesy to partner organization and expect to learn about others as well