ÖNKÉNTES PROGRAM - "ÖNKÉNT SEGÍTVE"

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0085 sz. program - "Önként segítve" c.

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2012.12.01. - 2013.11.30.

Támogatási összeg: 13.647.710,-Ft

Összefoglaló a projektről:

Az önkéntesség egy hosszú történelmi múlttal rendelkező tevékenység Magyarországon, mégis a teljes újraszervezésére volt szükség a rendszerváltás után, mivel az azt megelőző évtizedekben a fogalomhoz a társadalmi többség számára a régi rendszerben bevezetett szombati ingyenmunka fogalma kapcsolódott. A politikai változásokat követő kezdeti fellendülést a kilencvenes évek második felében rövidebb stagnálás követte, majd az ezredfordulón egy újabb fellendülés következett, az ENSZ "Nemzetközi Önkéntesség Éve" program keretein belül. Azóta újabb és újabb programok segítik azt, hogy a már létrejött Önkéntes központok továbbfejlődhessenek illetve újak jöjjenek létre.

Mi az önkéntesség?

Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben non-profit szervezet (cégek , vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

Fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyt jelent, ha első munkahelyi tapasztalatukat önkéntesként tudják megszerezni, kipróbálhatják magukat munkahelyi környezetben, csoportos vagy egyéni munkakörben, szakirányultságukban vagy éppen egészen más területen.

A munkanélküli személyek számára az önkéntesség új tapasztalok, kompetenciák megszerzésében tud segítséget adni, valamint a társadalomba való visszailleszkedést nagy mértékben segíti.

A nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés és az elszegényedés elkerülésének lehetősége jelenthet vonzást. Nagyon sok olyan idős személy él köztünk, akinek több évtizedes szakmai tapasztalata van, ami kár lenne, ha a nyugdíjas évek megkezdésével elpazarolódnak, akkor amikor számos olyan területe van a társadalomnak, ahol pont a tapasztalatra, az idősek bölcsességére lenne nagy szükség.
Emellett egyre több piaci szervezet figyel fel arra, hogy szakembereinek önkéntes tevékenységre való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését, másik oldalról pedig a cég társadalmi felelősségvállalást valósítja meg az ilyen formában végzett önkéntesség.

A Fogadószervezetek:

A fogadószervezeteknek a mai társadalomban nagy lehetőséget jelent az önkéntesek bevonása, küldetésük megvalósításban, humánerőforrásuk erősítésében. Azonban nagyon fontos belátniuk azt, hogy a sikeres önkéntességnek két nagyon fontos jellemzője van:
A) Az önkéntesek fogadására csak arra valóban nyitott és szakmailag felkészült fogadószervezetek alkalmasak, akik átgondolt program mellett kívánnak bevonni önkénteseket.
B) Az önkéntesekkel való együttműködés nem azonnali haszon, sikerrel járó folyamat, hanem hosszú távú befektetés, ami figyelmet, időt igényel mindkét fél részéről.

 

Miért vállaltuk a projektre való pályázás lehetőségét?

 • Nagyon sok család maradt volna ki a közmunkaprogramból: nem tudta teljesíteni a 30 napos foglalkoztatási kötelezettségét az önkormányzatnál.
 • Sok fiatal érdeklődött az önkéntes munka iránt.
 • Diákjaink számára is szerettünk volna lehetőséget nyújtani a „másik” oldalon végzett feladatokról
 • Érdeklődtünk a nemzetközi önkéntes munka iránt
 • Szerettünk volna Önkéntes Pont lenni, a szervezet szolgáltatásainak a körében ez az elképzelés teljesen beleillett.

Mit vállaltunk el? Lépések az Önkéntes Pont kialakítása felé

Szervezetünk a sikeres munka érdekében a következő munkafolyamatokat végeztük el:

Az önkéntességről szóló szakmai anyagok áttanulmányozása, ismerkedés a jogszabályi környezettel, a közérdekű önkéntes tevékenységre vonatkozó feltételek megismerése.

A szervezetünk nyilvántartásba vételének előkészítése, bejelentési lap kitöltése, tevékenységi körök konkrét meghatározása, szakmai stábbal való megbeszélés.

Az önkéntes szerződések előkészítése, a szerződések tartalmi eleminek meghatározása.

A fogadó szervezetek és az önkéntes munkára jelentkezők kötelezettségeinek meghatározása, a nyilvántartás tartalmi elemeinek meghatározása.

Kötelező adatok vezetésének adminisztratív feltételeinek meghatározása, előkészítése.

A nyilvántartás, a személyes adatok elkülönített módon történő kezelésének biztosítása, feltételeinek biztosítása.

A szervezet belső rendjének kialakítása az önkéntességre vonatkozóan, folyamatos tevékenység biztosítása.

Toborzási stratégia kidolgozása, toborzási felületek, csatornák meghatározása, kiválasztása, regisztrációs űrlapok előkészítése a fogadáshoz.

Eszközök, működéshez szükséges feltételek biztosítása, munkaruházat és munkaeszközök beszerzése.

Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások meghatározása, meleg étkeztetés biztosításának előkészítése, kapcsolatfelvétel a közétkeztetést biztosító szervezettel.

Az önkéntes munkára jelentkezők tájékoztatása, a fogadó szervezet megismertetése, célkitűzések, állandó programjainak és a jelenleg is futó projektek bemutatása, bevezetés a szervezetbe, munkatársakkal való megismerkedés.

Az önkéntes munkára jelentkezők motivációinak és készségeinek felmérése, érdeklődési kör és profil felmérése.

Közös egyeztetések az önkéntes és a fogadó szervezet elvárásaival kapcsolatban, a lehetséges ellátandó feladatokról. Önkéntes szerződések kitöltése, tájékoztatás nyújtása az önkéntes által ellátandó feladatokról.

Önkéntes szerződések kitöltése, tájékoztatás nyújtása az önkéntes részére, instrukciók és a konkrét feladatok meghatározása.

Önkéntesek mentorálása, folyamatos visszajelzés biztosítása a tevékenységgel kapcsolatban, az önkéntesek által végzett munka folyamatos figyelemmel kisérése, követelmények folyamatos betartása, nyomon követés, teljesítmények értékelése.

Informatív feladatok és a munka elvégzéséhez szükséges útmutatások biztosítása, folyamatos segítségnyújtás, folyamatos pozitív megerősítés, a munka hasznosságának hangsúlyozása.

Az önkéntes munka letöltéséről szóló igazolások elkészítése, kiállítása, új önkéntesek bevonása, toborzás, tapasztalatok feldolgozása, negyedéves beszámoló elkészítése.

Részvétel az ÖKA által szervezett önkéntes menedzsment képzésen.

Kapcsolatfelvétel a helyi középiskolákkal és azok képviselőivel, kampánystratégia kidolgozása, felületeken való toborzás, plakátok készítése, szórása, facebook felület kihasználása, helyi sajtónyilvánosság biztosítása.

 Milyen feladatokat kellett elvégeznünk?

 • Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére bejelentési lapot töltöttünk ki, és regisztráltattuk a szervezetet.
 • Elkészítettük a pályázatunkat, és benyújtottuk a kezelőszervezet számára.
 • A kezelőszervezet értesítése után megkötöttük a szerződést, és neki kezdtünk a projekt megvalósításának.
 • Tájékoztattuk a Focus Rádióban a megye lakosságát a projekt időtartama alatt két alkalommal.
  • Elkészíttettük a nyilvánosság tábláit.
  • Szórólapokat készítettünk, és vittük ki családokhoz, intézményekbe.
  • Tájékoztattuk a szervezethez betérőket az önkéntes munka biztosította lehetőségekről.
  • Együttműködési megállapodásokat kötöttünk fogadó intézményekkel.
  • Kialakítottuk a projekt teljes körű dokumentációs rendszerét.
  • A mentori rendszer kiépítésével egyéni lehetőséget nyújtottunk tanácsadásra, az önkéntes regisztráció adatainak felvételére, és az jelentkezők jobb megismerésére.
  • Regisztrációs listát vezettünk a jelentkezőkről, az önkéntes munkára bekerülőkről.
  • Biztosítottuk a szerződésben vállat juttatásokat az önkéntesek számára (meleg ebéd, utazási költségek megtérítése)
  • A Nemzetközi Önkéntes Napon sokan dolgoztak a Tanoda épület külső szépítésén.
  • 3 munkatársunk részt vett az Önkéntes Központ által vezetett képzésen.
  • A projekt mentorával rendszeresen kapcsolatot tartottunk e-mailen, telefonon, és személyes látogatás keretében beszéltük át a projekt előrehaladását.
  •  Folyamatosan nyújtottuk be a projekt szakmai és pénzügyi jelentéseit.
  • Elkészültek az infokommunikációs akadálymentesítés során vállat feladatok. Széles hozzáférhetőség biztosítása az infokommunikációs akadálymentesítési feladatok elvégzésével. A szervezet vállalta, hogy az akadályoztatással élők számára is  olyan környezetet teremt, mely könnyen megközelíthető - biztosítja a  parkolás lehetőségét - az akadálymentes bejutást az épületbe, ahol egy várópult került kialakításra indukciós hurokkal. A vakok és csökkentlátók számára biztonságos megközelítést nyújtó  ergonómiai szempontból megfelelő  biztonságos  megközelítést jelentő tappancs korongok elhelyezésével, és a mosdóhelyiség kialakításával.
  • Az önkéntesekkel értékelő megbeszéléseket tartottunk.
  •  Beszámoltunk Bátonyterenye Város Képviselőtestületének az elvégzett munkáról egy teljes körű nagy beszámoló részeként. 
  • Más járás területén dolgozó önkéntes pontokkal jó kapcsolatot ápoltunk, szakmai látogatásokra került sor, ahol tapasztalatokat cseréltünk.
  • Lezártuk a projektet, a sajtó nyilvánosság előtt értékeltük a projektet.

 

 

Milyen feladatok ellátásában tudtak bekapcsolódni a projekt önkéntesei?

 • Tanoda hálózat helyszínein a gyermekek számára a szabadidős programokban való részvétel segítése.
 • Egyéni tanulás támogatása.
 • Részvétel a nyári gyermek-programokban.
 • Részvétel a konyhakerti munkánkban - a gyerekek tanítása.
 • Hulladékból-tüzelőt programban papír előkészítése - brikettgyártás -, szétosztása a rászoruló családok között.
 • Tanoda külső szépítése,gyermekrajzok festése.
 • Uzsonna készítése a gyermekekkel közösen.
 • Kirándulásra kísérés.
 • Ajándékok készítésében segítségnyújtás.
 • Adományosztás előkészítésében és szervezésében való részvétel.
 • Részvétel a "Dagassz sarat" programban.

Résztvevők

A projekt teljes időszakában a bátonyterenyei járás területéről 232 fő vett részt önkéntes tevékenyégben. Összesen: 17374 óra önkéntes munkát végezve.

Együttműködési megállapodások a projekt megvalósítása során

  A projektet bonyolító szervezet kiemelten fontosnak ítélte meg, hogy a járás önkormányzataival jó kapcsolatot tudjon kiépíteni, és kölcsönösen segíteni tudják egymás munkáját.  Így Bátonyterenye Város Önkormányzata elsőként támogatta a projekt megvalósítását, és írta alá a megállapodást.  Ezt követően a következő partneri együttműködések jöttek létre:

 • Mátraterenye Község Önkormányzata
 • Dorogháza Község Önkormányzata
 • Nemti Község Önkormányzata
 • Mátramindszent Község Önkormányzata
 • Rákóczibánya Község Önkormányzata
 • Kisbárkány Község Önkormányzata
 • Nagybárkány Község Önkormányzata
 • Sámsonháza Község Önkormányzata
 • Márkháza Község Önkormányzata
 • Lucfalva Község Önkormányzata
 • Mátraverebély Község Önkormányzata
 • Járás területén kívül: Kálló Község Önkormányzatával dolgoztunk együtt, ahol segítettük az FHT-sok számára a 30 napos önkéntes munka tevékenység megvalósítását.
 • Ezen a területen együttműködtünk a Roma Polgárjogi Mozgalom Egyesület tagságával is.

A szervezet külön figyelmet fordított arra, hogy intézményekkel is tudjon együtt dolgozni a projekt megvalósítása során. Ennek keretében került sor:

 • Bátonyterenye Városi Bölcsőde
 • Bátonyterenye Kistérségi Óvoda
 • Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
 • Váci Mihály Gimnáziummal történő együttműködések kialakítására

Figyelmet fordított arra a szervezet, hogy a megyében lévő más önkéntes pontokkal is kapcsolatot teremtsen. Ennek keretében került sor:

 • Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete
 • Magyar Szegénységellenes Alapítvánnyal történő kapcsolat kiépítésére
 • Együttműködésben dolgozott a szervezet még az Együtt Közösen Egymásért Egyesület tagjaival.
 • A projekt megvalósítását külső mentor is segítette, aki a Miskolci Önkéntes Központ munkatársa. Tapasztalataival rendelkezésre állásával segítette a projekt sikeres megvalósulását.

Mi az, amit tovább tudunk vinni?

 • Elkészült egy adatbázis, mely napra készen tartalmazza az önkéntes munkára vonatkozó adatokat.
 • Elkészült egy teljes körű dokumentációs rendszer.
 • Kialakult a szervezet  szervezeti kultúrájában az önkéntesek fogadására irányuló feladatok ellátásával összefüggő szakmai koncepció és stratégia.
 • Egyszerű segítő munkatevékenységtől a szervezet célkitűzéseivel összhangban lévő feladatok összessége: korai fejlesztés, tanórán kívüli foglalkozások, nyári szabadidős programok, ifjúságfejlesztői tevékenységek, önkéntes képzéseken való részvétel.
 • A Budapesti Önkéntes Központ szervezésében 3 kollégánk megtanulta az önkéntes menedzsmentképzést, ahol a civil szervezetek felkészítése az önkéntesek fogadására megvalósult. Ezek a szakemberek tovább tudják vinni a megkezdett munkafolyamatokat- beépítve a szervezet célkitűzéseinek megvalósítása közé.

Fenntarthatóság

 • A szervezet szeretné tovább fejleszteni az Önkéntesség terén elért eredményeit.
 • Továbbiakban is fogadja az önkéntes tevékenységre jelentkezőket.
 • Pályázatok, adományok segítségével megpróbálja megteremteni az önkéntesek számára adható juttatások fedezetét.
 • A megkötésre került együttműködési megállapodásokat szeretné a továbbiakban is megújítani, és a kialakult szakmai közös munkát megtartani.

FOTÓK