2016-2-SK02-KA105-001204

Az NMCKKSZSZ, a szlovák EPIC és a finn Romani Missio szervezetek közösen valósítottak meg Erasmus+ programot Senecben, Szlovákiában 2017.06.07-06.17 között. Minden országból 10-10 fiatal érkezett. A résztvevő fiataloknak minden nap lehetőségük volt olyan műhelyfoglalkozásokban részt venni, amik segítették felfedezni saját erősségeiket és gyengeségeiket. Ezek után pozitív példákat ismerhettek meg, hogy lehet az egyéni erősségeket felhasználni a közösség javára. Tanácsokat kaptak a helyes önéletrajz és a motivációs levél megfelelő elkészítéséhez, ami növeli a munkaerő piaci esélyeiket. Információt kaptak az EVS adta lehetőségekről. Nem utolsó sorban határon átnyúló barátságok alakultak, és az európai szervezetek egymás közötti kapcsolatai erősödtek.  Folytatás várhatóan 2018-ban Magyarországon fog megvalósulni, ahol a fogadó szervezet az NMCKKSZSZ lesz.

 

The Association of Roma Minority of Representatives and Spokespeople of Nógrád County (ARMRSNC), and slovakian EPIC, moreover the finnish Romani Missio organisations realized a common Erasmus+ project in Senec, Slovakia, in 07.06. 2017- 17.06-2017. From every country there were 10-10 attends. All participatnts had opportunity to be part of such workshops where they could discover their strengthens and weakness. Then they could aquire positive examples about how the individual strengthens could be used favour of their own communities. They got advices about how the proper CVs and motivation letter can be preaperd which could enhance their labor market chances. They could also get information about EVS opportunities. Cross-border friendships could be formed and the relation of organisations became stronger. We plan to countinue and maintain our cooperation, expected it will be in Hungary, in 2018, and the host NGO will be the ARMRSNC.