4. Tanoda program

4. TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0038. sz. pályázati program – ESÉLY AZ ÉRTŐ TANULÁSRA

 

 

Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2009. szeptember 01. - 2011.április 30.

Támogatás összege: 21.993.179,-Ft

Összefoglaló a projektről:

Tanoda programunkat 2009. szeptember 1.-sejével megkezdtük. Az iskolai tanévnyitót követően megkezdődtek az egyeztetések azokkal az oktatási intézményekkel, ahonnan fogadunk gyermekeket. Ezzel egyidejűleg a gyermekek és fiatalok számára elkészültek a jelentkezési lapok, és a szülők is összehívásra kerültek. A beiratkozásokat követően megkezdődtek a pedagógusok által készített felmérések megíratásai.

Ezt követően került sor az egyéni órarendek összeállítására a Tanoda "nagy Órarendjének " elfogadására. A programban leírtak alapján megkezdődtek a foglalkozások. A tanulást segítő foglalkozásokon kívül a szabadidős, a pályaorientációs, a szociális kompetencia fejlesztése, és a kézműves programok is megrendezésre kerültek. A félévi és év végi eredmények összehasonlítása megtörtént. A bizonyítványok bemutatásra kerültek. A nyári időszakban folyamatosan tartott a program. A Tanoda minden nap fogadta a gyerekeket. Kétszer két hét időtartamban külön program is várta a fiatalokat.

Pályázatunkat 2010. augusztus 26-ával kezdődően az ütemtervnek megfelelően folytattuk.

A nyári napközbeni táborok után elkezdődött a felkészülés az új tanévre. Felvettük a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, ahonnan a fiatalok hozzánk érkeznek. Elsősorban a bátonyterenyei Bartók Béla Általános Iskola tagintézményének vezetőjével, hogy tájékoztassuk a program további feladatairól. Megbeszéléseket folytattunk a középiskolákkal, ahová gyermekünk jár. Augusztus hónap elején pótvizsgára való felkészítést tartottunk, majd a hónap végén a Tanodában dolgozó pedagógusokkal megbeszélést tartottunk. Egyrészt

értékeltük a nyári programjainkat, másrész áttekinttettük az előttünk álló feladatokat. Mivel a program kezdetekor sok új gyermek került be, akik nehézsorsú, szegény családokból érkeztek hozzánk szinte minden munkát elölről kellett kezdenünk, mert a gyerekek egy része rendkívüli módon hiányos tudással érkezett a Tanodába Mivel nálunk minden tanév kezdetekor új beiratkozás van, így elkezdődött a munka.

Családlátogatások, felmérések megíratása, értékelése, és az egyéni fejlesztési programok meghatározása. A tanulás során legnehezebben megy a gyermekek számára a természettudományos területek: kémia, fizika, földrajz, biológia, és a matematika. Kiemelten kell segíteni a matematika tantárgy területén. Problémát okoz a felsőtagozatban, és a középiskolában egyaránt.

Alsós gyermekünk létszáma: 11 fő, ebből jó rendű 4 fő Felsőtagozatos gyermekünk létszáma: 35 fő. Jó rendű: 5 fő, Közepes: 16 fő Középiskolás: 14 fő. Ebből jó rendű: 2 fő, közepes tanuló 3 fő. A középiskolások közül a félév során 6 fő bukott valamelyik tantárgyból. A bukások a 9, és 10 osztályban jelentkeznek. 45 fő 3 HHH, és 15 fő 2 H.

Nagyon kedvelt a gyermekek körében a pályaorientációs, szociális kompetencia fejlesztés területe. Szívesen vesznek részt kézműves, és egyéb művészeti , és sport foglalkozásokon, valamint az informatika-számítógéphasználat gyakorlati alkalmazása területeken. A Tanodahagyományok keretein belül tartottunk nyári bogrács-partyt a szülőkkel közösen, voltunk kirándulni a Sástón, a Gyöngyösi Mátra Múzeumban, színházban Budapesten,. Megtartottuk a Mikulás partit a gyermekeknek, és a Karácsonyt a szülőkkel közösen. Valentin napoztunk, és farsangoltunk.

A gyermekek tanulmányi eredménye a félévi értesítők alapján: Amelyik tantárgyra a gyermek beiratkozott, abból sikerült javítania, vagy nem romlott az eredménye. Nehézséget éltünk meg a középiskolába kerülő gyermekinknél, akik nem morzsolódtak le az iskolából, de nem sikerült tartani a nyolcadik osztályos eredményeiket. Érettségi előtt álló tanulónk több tantárgyból jobban teljesített, mint évvégén.

A Tanoda létszáma:60 fő. Vállat tanulói létszám a pályázatban: 60 fő. 45 fő HHH, és 15 fő HH. Valamennyi gyermek rendelkezik Bátonyterenye Város Jegyzőjétől kapott Hatósági Bizonyítvánnyal, vagy Határozattal. Ezt a helyszínen a Tanoda anyagiban meg lehet tekinteni.

Nehézséget okoz a programban, hogy november hónap során megküldtük a pénzügyi elszámolásunkat, a kifizetési kérelmet, és azóta még újabb támogatás nem érkezett meg. Többszöri levélváltás, telefonos megkeresés után is, még mindig a türelmünket kérik. Mivel mi egy közhasznú civil szervezet vagyunk, így a támogatás folyósításának a hiányát nagyon megérezzük.

Február hónapban a félévi értesítők kiértékelés történt meg, majd a szükséges intézkedési terv elkészítése.

A tárgyidőszakban mentori látogatás is volt a tanodában, ahol sor került a projekt teljes körű

áttekintésére, és a talált hiányok feltárására is. Ezt követően a mentor kérésének megfelelően

összeállítottuk az anyagot, és a határidőre beküldtük a kezelőszervezet számára. Ez elfogadásra is került, hivatalos értesítést megkaptuk. Személyes találkozásra is sor került az ESZA által kijelölt szakemberrel, mert még az első elszámolásunk sem érkezett meg május hónapban. Sikerült egyeztetnünk így június 2-án kaptuk meg a projekt második részletét. Szervezetünk nehezen tudta a működtetés feltételeit biztosítani, hiszen a Tanodában rendszeres munka folyt.

Április 30-ával zártuk a programot, a gyermekek anyagi lezárásra kerültek. A dokumentációk

összerendezése megtörtént. Azóta önkéntes munka keretében fogadjuk a gyermeket, annak érdekében, hogy mire az új TÁMOP 3.3.7-es programunkkal el  tudunk indulni, a gyermekek rendszeres követése megvalósuljon.